I en søknad til fylkeskommunen i Hedmark om to millioner kroner i støtte, skriver ordfører Anita Ihle Steen at de har søkt om til sammen 20 millioner kroner i engangstilskudd fra den norske stat for å finansiere innhold i det nye Prøysenhuset og arrangement Prøysen 2014.

Det er også søkt Hedmark fylkeskommune om et engangstilskudd på fem millioner kroner til opparbeidelse av kulturlandskapet rundt Prøysen-huset og Prøysenstua.

Selve byggingen av det nye Prøysenhuset er anslått å koste 35 millioner kroner. Innhold i nytt Prøysenhus er beregnet å koste 16 millioner kroner.

Aktiviteter Prøysen 2014 er beregnet å koste 12 millioner kroner, mens infrastruktur og kulturlandskap har fått en kostnadsberegning på 13 millioner kroner.

I søknaden til fylkeskommunen blir det gjort oppmerksom på at dette er foreløpige anslag. «Det er et ønske om å utvikle det nye Prøysenhuset i retning av et nasjonalt senter for barnelitteratur, med lekne og nysgjerrige barn i alle aldre som målgruppe, og det er ønskelig å la Prøysens sterke innflytelse på generasjoner av forfattere og musikere i Norden komme til uttrykk i det nye Prøysenhuset ved at Prøysen «sitter i og på veggene» i huset, mens den nyere litteraturen kan prege deler av rommene», skriver ordfører Ihle Steen i søknaden.

Videre skriver hun at det er ønskelig å videreføre en teaterscene i det nye Prøysenhuset. Det er planlagt en scene på cirka 70 kvadratmeter og en sal med plass til 150–200 mennesker. Det nye huset skal inneholde resepsjon, butikk, kafé og administrasjon, teskjekjerringteater og utstillinger.