Her er nettverkene som får kvinner opp og fram i Gudbrandsdalen

Det finnes flere nettverk i GDs distrikt som jobber for å få kvinner opp og fram i samfunnslivet.