Gå til sidens hovedinnhold

Laveste ledighet på ti år i Oppland: - Spesielt gledelig at ledigheten blant unge har gått ned med 27 prosent

Artikkelen er over 3 år gammel

Arbeidsledigheten hos helt ledige arbeidssøkere i Oppland er 1,7 prosent, noe som er nest lavest i landet, og det er ti år siden den var på samme nivå. Nedgangen for helt ledige på 15 prosent fra februar 2017. Ungdomsledigheten i fylket gikk ned med 27 prosent.

1.677 opplendinger er registrert som helt ledige arbeidssøkere i februar, det vil si dvs. 994 menn og 683 kvinner. Dette er 294 færre enn på samme tid i fjor, en nedgang på 15 prosent. Ledigheten sank også blant dem som er delvis arbeidsledige, mens det er flere arbeidssøkere som får arbeidsrettede tiltak gjennom Nav enn året før.

Godt nytt

– Dette er godt nytt. Vi har et positivt arbeidsmarked i Oppland for tiden. Spesielt gledelig er det at ledigheten blant unge har gått ned med 27 prosent. Men det er ett skår i gleden. Helt ledige er én ting; det er fortsatt for mange som står utenfor arbeidsmarkedet generelt. Det er vår utfordring, sier avdelingsdirektør Jan Tore Stø i Nav Oppland til GD.

– Hva er årsaken til nedgangen i ledighet i fylket?

– Reiseliv- og servicebransjene bidrar mye til at ledigheten er lav i Oppland, og det er også godt arbeidsmarked innen byggebransjen. Bare se på hytteutbyggingen i de ulike delene av fylket.

Mens Lillehammer ligger under fylkessnittet på 1,7 prosent ledige, har enkelte av norddalskommunene en større andel helt ledige.

– Men det er lav ledighet også i Norddalen, og det er små tall det handler om, sier Stø.

Prioriterer de unge

Unge opp til 30 år er en prioritert gruppe i Navs oppfølging. I februar sank ledigheten hos helt ledige unge med 27 prosent. Det vil si 191 personer. Nedgangen gjelder både for unge menn og unge kvinner. 500 unge under 30 år er registrert som helt ledige arbeidssøkere i fylket.   

For arbeidsledige som har gått ledige mer enn et halvt år og lengre, har det vært en nedgang i Oppland på rundt 14 prosent fra februar i fjor.      

Arbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen i Oppland har gått ned med 26 prosent fra året før, og det er 86 færre ledige i denne bransjen. Arbeidsledigheten innen serviceyrker og annet arbeid har gått ned med 24 prosent i Oppland fra i fjor.

 

Utlyste stillinger på nav.no

I løpet av februar måned ble det lyst ut 1.188 ledige stillinger i Oppland på nav.no.

 Flest utlyste stillinger var det innen pleie- og omsorg med 348 utlyste stillinger. Bygg- og anleggsbransjen lyste ut 61 stillinger, mens det var 75 stillinger å søke på innen reiseliv- og transport og 83 innen service og annet arbeid i februar.