Gå til sidens hovedinnhold

Oppland har den laveste arbeidsledigheten i landet

Artikkelen er over 4 år gammel

... og Lesja har den laveste ledigheten i Oppland.

1.573 personer, eller 1,6 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledige i Oppland i juli. Det er, sammen med Sogn og Fjordane, den laveste arbeidsledigheten i landet. Det siste året har arbeidsledigheten i Oppland sunket med 17 prosent.

Lavest arbeidsledighet av alle er Lesja, faktisk er det så få ledige i norddalskommunen at Nav av personvernhensyn nøyer seg med å opplyse at det er "fire eller mindre" helt ledige. Størst økning i arbeidsledigheten i Oppland er det Lom som har hatt, med 40 prosent. Men når tallet går fra fem til sju, eller 0,6 prosent av arbeidsstyrken og nest best i Oppland, er det ingen grunn til panikk.

På Lillehammer var 219 personer helt ledige i juli, en nedgang på 19 prosent fra samme måned i fjor. Størst andel helt ledige i Gudbrandsdalen har Sel, med 65 personer, eller 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

- Vi har et godt arbeidsmarked i Oppland, og det er fortsatt god tilgang på ledige stillinger, sier avdelingsdirektør Nina Vaage i Nav Oppland.

Ledigheten blant menn i Oppland sank med hele 26 prosent fra juli i fjor, og helt ledige mannlige arbeidssøkere utgjør nå 1,5 prosent av arbeidsstyrken. For kvinner sank ledigheten med seks prosent i samme tidsrom, og helt ledige kvinnelige arbeidssøkere utgjør nå 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Størst andel av helt arbeidsledige i Oppland finner vi i aldersgruppen 20–24 år, der 2,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Det samme gjelder for aldersgruppen 30–39 år. Færrest ledige finner vi i aldersgruppen 50–59 år, med 1,0 prosent, og i aldersgruppen 60 år og over, med 0,7 prosent helt ledige.