Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember

Artikkelen er over 4 år gammel

I desember var det 122.000 arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

I desember var det 122.000 arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsstyrken, det vil si summen av sysselsatte og arbeidsløse, gikk ned med 34.000 fra september til desember 2016, viser de sesongjusterte tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I perioden gikk den sesongjusterte ledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 12.000 personer. Tallet er stort sett innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Ifølge AKU gikk det sesongjusterte tallet på antall sysselsatte ned med 22.000 personer i samme periode, samtidig som befolkningen i alderen 15–74 år økte. Dermed gikk sysselsettingsprosenten ned med 0,7 prosentpoeng, til 66,8 prosent i desember.

Ventet andre tall

I DNB Markets hadde de ventet at de nye tallene ville vise en uendret arbeidsledighet på 4,7 prosent, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære.

– Fallet i ledighetsraten kom uventet, men fallet skyldes et fall i arbeidsstyrken, altså at flere forsvinner helt ut av arbeidsmarkedet. Sysselsettingen har falt ganske kraftig de siste månedene, noe som viser at arbeidsmarkedet fortsatt er svakt, tross lavere ledighetsrate, sier Fjære.

Hun sier videre at ledigheten har gått stabilt nedover det siste året, og de tror at den verste oppgangen er forbi.

–Uten mer vekst i sysselsettingen tror vi imidlertid det er større risiko for høyere ledighet enn lavere ledighet fremover, sier Fjære. Hun sier videre at de nye ledighetstallene trolig vil ha en liten direkte innvirkning på rentesettingen, ettersom Norges Bank tradisjonelt legger mer vekt på NAV-ledigheten.

Senioranalytiker Erik Johannes Bruce i Nordea Markets sier arbeidsledigheten nå er tilbake på samme nivå som i sommeren 2015.

Datagrunnlag

SSBs ledighetstall er basert på AKU og gjenspeiler hvor mange som anser seg som arbeidsledige. Tallene fra Arbeids- og velferdsetaten er antall registrerte arbeidsledige hos dem.

Vanligvis vil AKU-ledigheten være større enn Nav-ledigheten fordi mange som er reelt arbeidsledige, ikke registrerer seg hos Nav. Dette gjelder særlig personer som er nye på arbeidsmarkedet og som ikke har rett til arbeidsledighetstrygd.(©NTB)