– Aldri har vi gjort så mange eldgamle arkeologiske funn av gjenstander smeltet ut av isen i Oppland, sier arkeolog Espen Finstad i kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune. Han og kollega Lars Pilø har vært prosjektansvarlige for høstens «søk».

- Bare denne sesongen har vi gjort 390 funn. På én fonn ble det funnet 40 pilskaft. Hele 60 prosent av verdens bre-arkeologiske funn er gjort i Oppland, forteller Pilø. Finstad, Pilø og det internasjonalt sammensatte kollegiet som var med på kartleggingen, er forbauset over antallet gjenstander som ble funnet. Ikke minst de mange svært gamle.

Avdekker klimaendringer

– Til forskjell fra det vi avdekket under tidligere års ekspedisjoner, er flere av årets funn av langt eldre dato. Vi kan slå fast alderen på det vi har funnet gjennom å bruke den anerkjente C14-metoden.

Man skulle kanskje tro at erfarne arkeologer som Pilø og Finstad ville bli overstrømmende glade over å ha gjort rekordmange historiske funn. Jubelen i 2. etasje i fylkeshuset på Lillehammer er imidlertid dempet. Gleden over de fantastiske funnene har en bakside.

– Det er ikke bare mengden funn som er uvanlig. Grunnen til at vi denne sesongen har funnet til dels svært gamle gjenstander som piler av stein, bein og skifer, er at den eldste isen i breene og fonnene har begynt å smelte, sier Finstad og Pilø betenkt.

Dramatisk smelting

– Gøy å finne så mye gammelt, men ikke moro å se hva funnene forteller om klimaet. Når selve «grunnfjellet» i isen smelter, er det fare på ferde. Den er nemlig selve kjøleelementet. I løpet av inneværende århundre kan 90 prosent av isen i norske høyfjell være borte, legger de til.

Pilø og Finstad forteller at Juvfonna bare de siste to åra har mistet åtte meter i tykkelse.

– I hele fem av de seks årene vi har drevet systematisk kartlegging, har isen minket. På seks år har iskanten på Juvfonna gått 60 meter tilbake. Noen av fonnene vi har jobbet på i år, kan snart være borte.

Sikrer verdier

Et annet aspekt de to arkeologene trekker fram er funnet av tekstiler fra virkelig gammel tid. Betenkt forklarer de at når gjenstander av tre, lær og tekstil kommer opp i dagen etter å ha vært konservert i isen gjennom århundrer, endog årtusener, blir de raskt ødelagt eller forsvinner.

– Derfor må vi være der nå, mens det ennå er mulig å finne og dokumentere dem.

Letingen har foregått siden begynnelsen av august. Mange av funnene er gjort på og ved Lendbreen mellom Lom og Skjåk. Som trestykket med runer innrisset. Skien med binding ble funnet i Reinheimen i Lesja. En rekke av gjenstandene skal stilles ut på fjellmuseet i Lom i samarbeid med Kulturhistorisk museum i Oslo.