Arkeologer kan nå slå fast at det var mennesker i Skåbu for 10.000 år siden. Funnene er sensasjonelle i Norge.

– Det var litt av en overraskelse, sier arkeologene Birgitte Bjørli og Hildegunn Maria Haanes Ruset, etter at de nå har fått dateringene på flere biter av brent elgbein som ble funnet i Olstappen i Skåbu i fjor. Den eldste dateringen er fra ca. 8.000 år f.Kr. – altså 10.000 år gammel. Det er den eldste type datering fra elgfangst i Norge.

– Det er vi rimelig sikre på, sier Bjørkli.

To andre dateringer, også av bein, er fra 6.500 f.Kr. Arkeologene har også funnet pilspisser, steinredskap og et jernvinneanlegg fra yngre jernalder, alt dekket av det som i dag er vannmagasin for kraftverket i området.

Et spennende område

– Vi skjønte tidlig at dette var et spennende område. Ett av nordens største elgtrekk går rett forbi her, noe flere fangstgraver også vitner om. Vi har dessuten funnet mye skjørbrent stein, som viser at det har vært mennesker her. Men vi hadde aldri forventet å finne så gamle spor som dateringene nå viser. Trolig har det vært en slakteplass eller en boplass her, sier Ruset.

Arkeologene skal undersøke hele Vinstravassdraget i løpet av fire år. Dette som en del av den nye konsesjonen som er gitt for hele reguleringen i området. Arbeidet begynte i fjor og skal fortsette ut 2016.

– Det ble aldri gjort slike undersøkelser før utbyggingen på 60-tallet. Men nå er det bevilget midler til dette i forbindelse med revisjon av konsesjonsbetingelsene. Akkurat her i Olstappen har vi kanskje bare 14 dager på oss før vannet stiger og oversvømmer hele området. Slik gikk det i fjor. Vi måtte omtrent løpe fra både målebånd og graveskjeer, sier Bjørkli.

Sletter alle spor

Vær og vind er i ferd med å slette alle spor av våre forfedre i området, derfor er det også viktig å sikre kunnskapen før alt forsvinner. I Olstappen er mye, besynderlig nok, god bevart der på bunnen. Det tyder på rolige strømforhold til tross for flere store flommer siden utbyggingen.

– Du ser fremdeles hvor den gamle strandlinjen har gått. Røtter og rotstubber står fortsatt igjen mange steder, sier Ruset.

Finnes eldre

– Kan dette være spor etter den første befolkningen i landet?

– Nei, det finnes eldre dateringer fra langs kysten, rundt 9.000 år f.Kr. Men funnet her i Skåbu er absolutt blant de eldste, og altså den eldste knyttet til elgfangst som vi vet om. Det er ganske fantastisk at det har vært aktivitet i dette område i 10.000 år, sier Ruset.

Olstappen er ikke eneste stedet arkeologene har gjort funn. De kan også fortelle om en spennende lokalitet ved Mørstadstølen ved Vinsteren. Her er det funnet tykke lag med beinavfall, brent stein og rester etter ei tuft. Antakelig er det en boplass som har vært benyttet i flere tusen år.

Noen av funnene blir det nå mulig å kikke nærmere på for lokalbefolkningen. Det blir utstilling på Rødhette og Ulven i Skåbu snart. Senere andre steder i de berørte kommunene.

Det er mulig å følge arkeologene på nettsiden her.

Eller på Facebooksiden her.