Gå til sidens hovedinnhold

Kan ha funnet rester av middelalderkirke på Dovre

Artikkelen er over 3 år gammel

Arkeologer kan ha funnet det som var en middelalderkirke på Dovrefjell under arbeidet med å kartlegge hvor Kongevegen gikk.

LILLEHAMMER: Det kommer fram i en fersk nyhetsmelding fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

De skriver at det under geodataundersøkelser ved Hjerkinn fjellstue ble funnet et tydelig avgrenset rektangulært område som måler 18 x 23 meter. I midten av dette området, skal arkeologene ha funnet en rektangulær struktur på omtrent en tredel av det.

Les også: Detektiv på sporet av Kongevegen over Dovre

– I den sørvestlige delen av bygningen kan man se et ca ett meter bredt opphold i muren som kan tolkes som en inngang, sier Manuel Gabler som er prosjektleder hos NIKU, i nyhetsmeldingen.

NIKU skriver videre at Gerhard Schøning i 1770-årene skrev følgende: «Strax sønden for [benævnte Gaard] Hiærken, og nedenfor den Bakke, paa hvilken Gaarden staaer, ligger en jevn Plads, paa hvilken berettes, at en Kirke eller et Kloster skal i gamle Dage have staaet. Stedet selv bær derom Vidne. Jeg besaa det Nøie, og fant der en Huuse-Tomt, sat med Steene, som fra Øst til Vest var 32, men fra Sør til Nord 24 Skridt lang og breed. Denne Tomtes Størrelse og Beliggenhed stadfæste, at her maa have staaet en Kirke».

– Nøyaktig lokalisering av nevnte kirke har vært ukjent, men slik vi tolker dataene er det en stor sannsynlighet for at vi har funnet rester av kirkegården med en kirkebygning, sier Gabler.

– Eldste skriftlige kilder nevner en kirke på Hjerkinn i 1430tallet, men vi antar at kirken kan går tilbake til 1200tallet, sier Hans-Jacob Dahl ved Pilegrimssenter Dovrefjell.

Prosjektet «Kongevegen over Dovrefjell» handler i hovedsak om å gjenfinne traseen som Kongevegen har gått. Statens vegvesen koordinerer dette arbeidet. De er så langt fornøyd med hvordan det går.