Naboer på Vingnes: – Vi må få informasjon

Vil ha folkemøte: – Uten dialog kan fordommer fort oppstå, sier Henrik Stjer, leder i Vingnes Vel.                  Foto: Torbjørn Olsen

Vil ha folkemøte: – Uten dialog kan fordommer fort oppstå, sier Henrik Stjer, leder i Vingnes Vel. Foto: Torbjørn Olsen

Artikkelen er over 4 år gammel

Naboer på Vingnes reagerer på at de ikke på et tidlig tidspunkt fikk informasjon om at det er i ferd med å etableres et asylmottak i Svaneredet Kro.

DEL

Henrik Stjer, leder i Vingnes Vel, sier at det er et samfunnsansvar å hjelpe verdenssamfunnet nå. Han er ikke imot at det blir et akuttmottak på Svaneredet, men han skulle ønske naboene hadde blitt involvert fra første stund.

Bakgrunn: Starter mottak for mindreårige på Vingnes

– Det bor både eldre folk og barnefamilier her, tett på. Et godt naboskap er basert på dialog. Det jeg reagerer på er at eierne kunne på et ganske tidlig tidspunkt invitert naboene til dialog. Der man ikke involverer nabolaget, kan fordommer fort oppstå, sier Stjer som oppfordrer eierne av Svaneredet til å innkalle til et folkemøte.

Velforeningslederen jobber tilfeldigvis selv med enslige mindreårige flyktninger på Gjøvik, og har fem års erfaring med dette. Han sier at han tror det er store ombygginger som skal til før det kan settes i gang.

– Bygget må godkjennes på alle mulige måter, men viktigere er det at hjelpeapparatet rundt er på plass, for dette kan være barn med bagasje. De kan ha opplevd vold, overgrep og kanskje sett egne foreldre bli drept. Det er et stort ansvar å drive mottak, sier Stjer som ikke syns man skal gå rundt å være bekymret.

– Man skal ikke være redd for et slikt tiltak. Barna må møtes på en god og trygg måte, da vil man få det tilbake igjen.

Lillehammer kommune følger ikke ordinær saksgang i denne saken på grunn av hastverket, men det må søkes om godkjenning, det skal gis bruksendring og formannskapet skal behandle saken 1. desember.

Les mer om lokale mottak og flyktninger:

Kritiske spørsmål til mottak på Dovre

Kameratgjeng kjøpte Pyntaberget på impuls

Dovreskogen Gjestegården kan bli asylmottak

Nye stillinger for å ta imot flyktninger 

Artikkeltags