Nabogruppa ønsker evaluering etter at UDI og Heimta kastet kortene

Harald Eikerol i nabogruppa på Sølvskottberget vil invitere til en evaluering og finne ut hva som gikk galt og hva som gjorde at asylmottaket aldri ble noe av.

Harald Eikerol i nabogruppa på Sølvskottberget vil invitere til en evaluering og finne ut hva som gikk galt og hva som gjorde at asylmottaket aldri ble noe av.

Artikkelen er over 1 år gammel

Nabogruppa som ble etablert i forbindelse med mottaksplanene på Sølvskottberget, mener å ha gjort seg erfaringer som de vil dele med andre. Nå tar de initiativet til evaluering.

DEL

– Vi har vel bestemt oss for å invitere alle de berørte partene til en evaluering, sier Harald Eikerol i nabogruppa til GD.

Eikerol er en av frontfigurene i nabogruppa som ble startet i forbindelse med Heimtas planer om å anlegge mottak for asylsøkere med voldelig atferd på Sølvskottberget i Øyer.

I NRK-dokumentaren "Svarteper" om mottaksetableringen som ble sendt på NRK onsdag, gis flere av medlemmene i gruppa stor oppmerksomhet.

Ikke bare fordi de etterlyste informasjon og bedre prosess da nyheten ble kjent. Nabogruppa hevder også at de hele vegen har forsøkt å bidra konstruktivt for å finne løsninger.

Som kjent endte etableringen på Sølvskottberget med at avtalen mellom UDI og Heimta AS ble avsluttet. UDI forsøker seg nå med sin fjerde anbudskonkurranse for å få spesialmottaket på plass.

– Nabogruppa har naturligvis vært opptatt av naboenes sikkerhet hele vegen. Men vi er også opptatt av at slik dette ble presentert, slik prosessen var, så er det brukerne som er de største taperne, sier Harald Eikerol.

– Resultatet av mangelfull prosess, mangelfull involvering og mangelfull informasjon er at fjorten asylsøkere ikke får det tilbudet de sårt trenger. De har ventet lenge og nå må de vente enda lenger,  sier han.

Nabogruppa har nå henvendt seg til UDI-ledelsen med ønske om å få til et møte der erfaringer kan utveksles. De ønsker å ha med både politiet, kommunen og ikke minst Heimta AS på en evaluering.

– Når ting går feil, som i dette tilfelle,  er det viktig i ettertid å se hva som ble gjort, hva vi har lært og hva som kan gjøres annerledes neste gang. Det er mitt håp at de involverte parter ser verdien av et slikt initiativ, sier Harald Eikerol i Øyer.

Les også: Heimta kaster kortene – UDI får flengende kritikk

Les også: Mona fra Øyer gjenopplevde spillet om Sølvskottberget på NRK

Les også: Stor lettelse blant naboene til Sølvskottberget over at asylmottak ikke kommer

Artikkeltags