Hundre personer møtte opp da et minnesmerke over fjellpioneren Hanna Resvoll-Holmsen ble avduket ved Gjende.

Hanna Resvoll-Holmsen (1873 - 1943) var en fremragende botaniker, forskningspionèr og ivrig naturverner.

- Hun gjorde en avgjørende innsats for å hindre at Gjende og Sjoa ble offer for kraftutbygging i 1920-årene, sier naturverner og forfatter Bredo Berntsen, Oslo.

Han deltok på arrangementet på Gjendesheim da bestyrer Bjørg Vole avduket det fine minnesmerket. Det er laget av kunstneren Øystein Mobråten fra Konsgberg, og Einar Skogum fra Lalm.

Bak initiativet til å hedre og ære den kvinnelige fjellpioneren, står Norges Naturvernforbund, Botanisk Forening og turistforeningen DNT Oslo og Omegn.