Bryter loven: – Samarbeidet mellom barnevernet og Nav er ikke godt nok i Lillehammer

Slik samarbeidet fungerer mellom barnevernet og Nav i dag,  er ikke unge sikret et godt nok ettervern,  ifølge Fylkesmannen. – Vi må bli mer systematiske. Det vil komme de unge til gode, sier barnevernsleder Inger Jevne og avdelingsdirektør Jan Tore Stø ved Nav Lillehammer-Gausdal.