Om lag 30 prosent av barnehagelederne mener at styret og styreleder ikke i noen grad har tilfredsstillende kompetanse. 20 prosent mener at styret ikke har kompetanse til å styre en økonomisk bedrift.

Undersøkelsen avdekker at forholdet mellom barnehageledere og styret i mange tilfeller er dårlig, mener nestleder Tor Hæhre i Lederne.

– Mange av dem som sitter i barnehagestyrene, har ikke bakgrunn fra barnehage selv. Mangel på faglig kompetanse kan føre til liten forståelse for hvordan en barnehage drives og hvilke utfordringer en barnehageleder står overfor. Styrene i barnehagesektoren trenger bedre opplæring, sier Hæhre.

I undersøkelsen kommer det fram at nesten halvparten av barnehagelederne ikke har årlige medarbeidersamtaler. Hver femte oppgir at de aldri har medarbeidersamtale.

– Det er skremmende at nesten halvparten av barnehagelederne ikke har årlige samtaler med styret. Det er viktig å få tilbakemelding på hvordan du vurderes i jobben du gjør. I verste fall blir irritasjon holdt inne, og det bygger seg opp et trykk som til slutt sprekker og kan resultere i samarbeidshavari. Det er ekstra viktig å gjennomføre medarbeidersamtaler på arbeidsplasser hvor det i utgangspunktet ikke er spesielt god dialog, sier Hæhre.