- Det blir spennende. Jeg får ikke en slik sjanse igjen, sier hun.

Bakgrunnen er at styret i KLF inviterte Bergesen til å komme og holde innlegg, etter at hun på landsmøtet i Norges Bondelag utfordret blant annet COOPs satsing på egne merkevarer.– Det er med ærefrykt jeg takker ja. Aldri før har jeg blitt tillagt så mye kunnskap om et emne som etter mitt tre minutter lange innlegg. Dessuten vil jeg vel aldri få en slik mulighet til å møte toppene innenfor en del av norsk næringsmiddelindustri igjen, skriver Bergesen i sitt svarbrev.

Mindre kontroll

Bergesen peker på at bønder får stadig mindre kontroll over egen produksjon og at avstanden til markedene øker fordi det er andre enn bøndene selv som har makten i matvareproduksjonen.

- Som råvareprodusenter må vi jevnlig spørre oss selv: Hvem vil vi skal ta avgjørelsene for oss? Ønsker vi en framtid der vi er prisgitt de fire aktørene som eier alle matbutikkene i Norge? Er den enkelte av oss villig til å se lenger enn sin egen produksjon for å sikre alle bønder en god råvarepris og markedstilgang på sikt, spør Bergesen.

Likeverdig?

Gardbrukeren fra Sør-Fron mener det er positivt at KLF ønskes fokus og dialog om hvordan råvareprodusenter og næringsmiddelindustrien kan styrkes i verdikjeden for mat.Derimot er hun usikker på om møtet vil få en konstruktiv dialog, som forespeilet fra KLF, dersom hun blir den eneste råvareprodusenten på ene enden av bordet. Hun mener styret i KLF også burde invitere ledelsen i Norges Bondelag, slik at temaet blir belyst med et mer likeverdig utgangspunkt.