Disse sju søkerne vil bli fastlege i Biri

Gjøvik kommune har ledig fastlegehjemmel ved Biri helsesenter.