BIRI: En mann i 60-åra fra Biri, er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Grunnen er at han fra august 2013 til juni 2017 ikke førte og leverte regnskap for enkeltmannsforetaket sitt. Dette ble oppdaget da han gikk konkurs i fjor sommer.

I retten forklarte tiltalte at han ikke er regnskapskyndig og ikke hadde penger til å leie regnskapsfører. Selv om han sa seg skyldig, mener tingretten at samfunnstjenestene eller betinget fengsel er for mild straff, fordi bruddet på bokføringsloven pågikk over så mange år.

Tingrettsdommer Knut Aleksander Lahelle Rabl-Vøien og de to meddommerne har ikke tatt hensyn til familiære forhold som forvareren mente burde gi en langt mildere straff. Påtalemyndigheten fikk dermed fullt medhold. Tiltalte slipper imidlertid å betale saksomkostninger.