DOVRE: En bjørn ble ved flere anledninger observert like ved Bjørkheim i Grimsdalsvegen på Dovre lørdag ettermiddag. Hytteeierne som sto ansikt til ansikt med bamsen, er skråsikre på at det var bjørn de hadde på kloss hold i den tette bjørkeskogen.

- Vi har vært i området uten å se spor etter bjørnen. Alle saueeierne er varslet. Husdyreierne var ute for å se etter beitedyrene hele søndag. Men så langt har vi ikke fått tilbakemeldinger om at bjørnen har uroet sauene. Beitedyrene går like rolige i det området der bjørnen ble observert, forteller rovviltkontakt Asgeir Myhrmoen i Statens Naturoppsyn/Dovre fjellstyre.

Straks han hørte om observasjonen av bjørnen, reiste han til området. Myhrmoen gikk mye i skogen uten å se dyret, og fant heller ikke noe som så langt kan bekrefte at det virkelig var bjørn hytteeierne hadde sett.

Dette er andre meldingen om bjørn på Dovre i vår. Tidligere ble en bjørn sett av en lokfører like syd for Dombås.