Bjørnen ble skutt ved 23-tida langt nord i Gausdal i området ved Øvre Svatsum, opplyser rovviltkontakt Ole Knut Steinseth i Statens Naturoppsyn i Oppland

Det var natt til 17. mai at SNO fikk melding at det var tatt fem sauer på innmark hos en bonde i Kvikne i Nord-Fron. Fellingstillatelse ble gitt etter at kadavrene ble undersøkt og det ble konstatert at det var bjørn som hadde vært på ferde.

Dette er den andre bjørnen som er avlivet på få dager i Oppland. 15. mai ble en annen bjørn felt ved Moksa på Tretten. Miljødirektoratet ga fellingstillatelsen for å hindre store skader på beitedyrene som snart slippes ut.

Les også: Bjørn drepte sau på innmark

- Fellingslagene fulgte spor fra Nord-Fron til Gausdal. De har gjort en stor jobb både i Fron og i Gausdal under vanskelige sporingsforhold. Men de har hatt kontroll, sier Steinseth til gd.no

- Var det en stor bjørn?

- En 100 kilos hannbjørn, trolig tre-fire år gammel. Fellingslaget har tatt vare på den i natt og har mandag formiddag fraktet den til slakteriet i Hafjell. DEr skal den flås og det skal tas DNA-prøver samt prøver av lever og nyrer som skal brukes til forskning.

- Hvor mange har vært med på bjørnejakten?

- Totalt sett 30-40 mann har vært ute. Fellingslaget i Fron startet med 15 mann, sier Steinseth som mener det ikke er grunn til å tro at det flere bjørner på ferde i distriktet foreløpig.