Mobiliserer etter at sju sauer ble tatt av bjørn

Ringsaker-bøndene trapper opp tilsynet av sauen etter at sju søyer ble tatt av bjørn ved Ljøsheim.