Det er ingen spor eller nye observasjoner etter bjørnen som søndag ble observert ved Djuptjern langt vest i Vestfjellet i Gausdal.

- Derfor innstiller vi inntil videre jakten, sier fellingsleder Alfred Johansen mandag formiddag.

Bjørnen var søndag helt i grensetraktene mot Valdres og kan ha vandret ut av området som er godkjent for bjørnejakt.

Fellingstillatesle på bjørn ble gitt sent torsdag kveld til det kommunale jaktlaget i Gausdal. Laget teller 15 jegere.

Jaktlaget hadde ikke funnet spor eller andre tegn på at de var i nærheten av bjørnen, før søndagens observasjon kom.

- Det siste søya ble tatt natt til i torsdag på Nesset i Øvre-Svatsum, og vi har fram til nå jaktet fra Revsjøvegen og opp mot Nessetsetra. 5-6 jegere gikk søndag kveld også inn i området ved Djuptjern der bjørnen sist ble observert.

Fire sauer drept

Ifølge Mogens Lorentzen i Statens Naturoppsyn (SNO) er det tatt to sauer i Bødalen tidligere denne uka og to sauer i Øvre- Svatsum i går. De er drept av bjørn.

- Vi anser at det er den samme bjørnen som har vært i Bødal og i Svatsum. Det har noe med draps- og spisemønster å gjøre, sier Lorentzen

- Det er nokså kraftig utspising, og ut i fra spormål kan vi si at det er en voksen hannbjørn. Det er fremfot bredde og bakfot lengde som danner grunnlag for vurdering av størrelse og kjønn, sier han.

Innmark

Den ene sauen i Øvre Svatsum, som tilhørte Johs. Nordgården, ble drept på innmark bare noen hundre meter fra bebyggelse. Også sau nummer to, som tilhører Hermod Brumoen i Svatsum, ble drept innenfor gjerdene. Denne sauen ble funnet i Finndalen/Finntjernmarka.

- Den siste sauen obduserte vi i går kveld og sendte datagrunnlaget til Direktoratet for Naturforvaltning (DN), sier Lorentzen.

Frem til 5. juni

Kort tid etter ble det gitt fellingstillatelse fra DN til Gausdal kommune. Tillatelsen gjelder fra midnatt 29. mai og fram til 5. juni, sier Sigbjørn Strand, viltansvarlig i Gausdal kommune.

Det var onsdag denne uka at Gausdal kommune, sammen Bødal Olstad vest beitelag, søkte direktoratet om fellingstillatelse. Det skjedde kort tid etter at to sauer i Bødalen ble drept.

Ett år siden sist

For akkurat ett år siden ble det felt en bjørn av det kommunale jaktlaget i Gausdal. Det var den første bjørnen felt i området på 95 år. Også den bjørnen hadde vært på jakt i Bødal.

- Dette er akkurat det samme som i fjor. Der vi tok bjørnen i fjor, er bare noen hundre meter unna der en sau ble bjørnedrept i Bødalen tidligere i uka. Det ser ut til at de følger samme rute, sier Johansen. Fellingsleder Alfred Johansen mener det er naturen som gjør at de går akkurat der.

Les mer her: Bjørnen skutt i Gausdal

Johansen var forøvrig den første i Gausdal som skjøt gaupe.

- Det ble noe fryktelig til oppstyr da vi tok den første gaupa ved årtusenskiftet, men når vi skyter en gaupe nå, hører vi ingenting. Det blir vel slik med bjørn også etter hvert, sier han.

Overvintring

Det har vært spekulert i om bjørnen har overvintret i Gausdal.

- Overvintring av bjørn i distriktet er bare stadfestet i Lom og Sør-Aurdal. Vi har vel en vag antakelse om at det var bjørnen som overvintret i Lom, som kan ha vandret sørover mot Gausdal , men her er det mange usikkerhetsmomenter, sier Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

Klæbo forteller at både bjørn og ulv som kommer østfra i mai/juni, har en tendens å vandre gjennom kommunene Øyer, Lillehammer og Ringebu. Dette på grunn av hinderet Mjøsa representerer for vandringene øst-vest.

- For bjørn har vi hatt et slags mønster at dyrene trekker sørvestover mot Sør-Aurdal med stoppested i Gausdal, og der ser det ut til at individer av bjørn kan bli en stund.

- Dette er løse erfaringer vi har, men det var også noe av bakgrunnen for at Direktoratet for naturforvaltning (DN) ga fellingstillatelse på en bjørn i Gausdal såpass raskt.

Les mer: Frykter mer streifulv i sommer

Ulv

Det er også søkt om fellingstillatelse på ulv i Olympiaparken.

Les mer: Søker om fellingstillatelse av ulv i Olympiaparken