Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen får kjøpe Shell-tomta

Artikkelen er over 4 år gammel

Nord-Gudbrandsdal tingrett har i en kjennelse stadfestet kommunens bud på 1,82 millioner kroner for Shell-tomta i Otta sentrum.

OTTA: Tomta etter den gamle Shell-stasjonen på Otta har gjennom tiår vært et øyesår i bybildet. Etter at eierselskapet til tomta gikk konkurs, har den vært forsøkt solgt i flere omganger. Sel kommune la inn høyeste bud, og den 22. mars avga tingretten kjennelse på at kommunen får kjøpe tomta for 1.820.000 kroner. Dersom kjennelsen ikke blir anket, vil Sel kommune overta Shell-tomta. Ankefristen er 22. april.

Strategiske årsaker

«Shell-tomta har opptatt mange, og vært debattert i mange fora, gjennom snart 20 år. I de senere årene har oppmerksomheten økt i forbindelse med arbeidet med utviklinga av Otta som by og regionsenter. Sel kommune har hatt ønske om å erverve eiendommen av strategiske årsaker. Med sin sentrale beliggenhet vil utviklinga på denne tomta ha avgjørende betydning for sentrumsutviklinga på Otta og attraktiviteten for offentlige og private interesser i området. Gjennom kjøpet kan kommunen i større grad styre utviklinga i området», sier rådmann Kaija Eide Drønen i Sel i en pressemelding fra Sel kommune.

Eiendommen har vært preget av et tiltakende forfall, og kommunen ønsker på kort sikt å gi tomta og den tidligere bensinstasjonen en ansiktsløftning, og vil invitere Otta handels- og næringsforening, Nasjonalparkriket reiseliv, enkeltbedrifter og ideelle organisasjoner for å se på hvordan tomta skal utnyttes sommeren 2017.

Spennende utviklingseiendom

«På lengre sikt ser Sel kommune dette som en spennende utviklingseiendom. For Sel kommune alene, sammen med andre, eller gjennom et salg til utbygger/utbyggere som ønsker å utvikle eiendommen på en måte som styrker Otta som by og regionsenter for lokalbefolkninga og for besøkende. Konkrete planer for dette er ikke klart i dag, men en prosess rundt dette vil starte når et endelig kjøp er avklart», skriver Sel kommune avslutningsvis i pressemeldingen.