Måtte selge 216 boliger – etter fire år er bare åtte boliger solgt

Da Øyer kommune overlot Trodal boligfelt til en privat utbygger i 2014, var forutsetningen at feltets 216 boenheter skulle være solgt innen ti år. I dag er det en usikkerhet knyttet til prosjektet, som koster kommunen 110 millioner.

Artikkeltags