Bondelaget krever erstatning til bøndene etter tørkeperiode

VANNING: Manglende nedbør over Østlandet så langt i sommer har ført til mye vanning av dyrket mark.

VANNING: Manglende nedbør over Østlandet så langt i sommer har ført til mye vanning av dyrket mark. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Store deler av Østlandet opplever den verste tørken på flere tiår, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

DEL

LILLEHAMMER: Lite nedbør og høye temperaturer på starten av sommeren har gitt bønder problemer rundt om på Østlandet. Det fører nå til at Merete Furuberg og Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår en dispensasjon til bønder som kan dokumentere total eller bortimot total avlingssvikt, slik at de kan så raigras.

– Dispensasjonen må sikre disse bøndene det de skulle hatt i produksjonstilskudd som kornprodusenter. Landbrukskontoret må "godkjenne" avlingssvikten, slik at det ikke blir noen diskusjon om dette i ettertid. Dette tiltaket gir bonden forutsigbarhet, og ved at det kan sås raigras vil det utgjøre et viktig bidrag mot grovformangel, sier Furuberg i en pressemelding.

– Store deler av Østlandet opplever den verste tørken på flere tiår. Hvor store skadene vil bli er det for tidlig åsi, men for mange kornprodusenter er det fare for at hele eller store deler av avlingen kan gå tapt, sier Furuberg videre.

Hver enkelt bonde kan søke om denne typen dispensasjon, men siden situasjonen nå har rammet mange bønder, mener bonde- og småbrukerlaget at en generell dispensasjon bør iverksettes.

– Vi er kjent med at det er gitt slik dispensasjon tidligere, og håper derfor på handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet, sier Furuberg.

Artikkeltags