Her er fem som er godt fornøyd etter jordbruksoppgjøret

Uten Senterpartiet i regjering har lokale medlemmer i bondelaget og bonde- og småbrukarlaget mye godt å si om jordbruksoppgjør.