Brannvesenet sjekket 206 boenheter i Storgata. Fant ulovlige boenheter og svake brannrutiner blant verneverdige gårder

Storgata i Lillehammer består i stor grad av vernet trehusbebyggelse. Fra våren og fram til høsten har brannvesenet inspisert 79 bygninger i Lillehammers sentrale handlegate.

Storgata i Lillehammer består i stor grad av vernet trehusbebyggelse. Fra våren og fram til høsten har brannvesenet inspisert 79 bygninger i Lillehammers sentrale handlegate. Foto:

Brannvesenet i byen har kommet med sin rapport etter besøk hos 79 bygg i Storgata i Lillehammer. Selv føler de at de nådde ut med budskapet sitt.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

I vår startet brannvesenet i Lillehammer-regionen et ressurskrevende og omfattende arbeid i Lillehammer sentrum. Nå er de ferdige med besøk og tilsyn hos i alt 79 adresser i Storgata, og har kommet med sin konklusjon.

Se brannvesenets egne konklusjoner i bunnen av artikkelen!

– Vi føler selv at vi har fått spredt budskapet vårt. Folk har skjønt hva vi vil fortelle, sier Svein Pedersen i forebyggende avdeling i til GD etter at rapporten var klar.

– Vedlikehold av brannteknisk utstyr og bevisstgjøring rundt brannfare trodde vi nok var bedre enn det er, sier Pedersen videre.

Les også: Mordbrannsiktet kvinne er strafferettslig tilregnelig

Fant ulovlige boenheter

I rapporten kommer det fram at det mellom Storgata 14 og Storgata 115 i alt er 206 boenheter, som i dette prosjektet er kontrollert.

Blant disse var noen ulovlige boenheter.

«Det er funnet noen ulovlige boenheter, disse føles opp av byggesak,» heter det i brannvesenets rapport fra tilsynet.

Les også: Dennis (4) fikk sitte i brannbilen: – Det kuleste i verden

Brannvesenet har samarbeidet med blant andre byggesaksavdelingen i kommunen gjennom våren og sommeren. Det er de som nå tar seg av gårdene hvor det ble funnet ulovlige boenheter.

– Sammen har vi sett at det er leiligheter som ikke er helt ålreite. Det gjelder to steder i byen, utdyper Pedersen til GD.

– Mangelfullt vedlikehold

Brannvesenet trekker fram at det ofte er dårlig dialog mellom eiere og drivere i bygårdene om hvilke rutiner som gjelder. De trekker også fram flere mangler, blant annet at et fåtall ansatte i gata har tilstrekkelig opplæring.

– De fleste har noenlunde kontroll på det de driver med, men mange steder er det mangelfullt vedlikehold av brannteknisk utstyr, slukkeutstyr og brannporter, sier Svein Pedersen.

Av slukningsinstallasjoner mener brannvesenet at mange av bygårdene i sentrum har mye å gå på.

– Mange har vanntåkeanlegg på loftet, og har trodd at det er nok. I det store og hele er det kun et hjelpemiddel, sier Pedersen.

I prosjektet har totalt fem personer vært involvert. I tillegg har byggesaksavdelingen dedikert en person.

– Det har vært mer krevende enn vi trodde, sier Pedersen, som i rapporten oppgir at de har brukt ett årsverk på arbeidet.

Dette er brannvesenets funn i Storgata

 • Det er generelt lite med manuelt slokkeutstyr i butikkene og dette står ofte «gjemt»
 • Slokkeutstyret er med få unntak kontrollert
 • Noen få butikker har utstrakt bruk av skjøteledninger
 • Ett fåtall av de ansatte i butikkene har fått opplæring i rutiner rundt brann
 • Manglende branninstrukser og felles forståelse/ansvar mellom eier/næring/boenhet
 • Det lagres generelt svært mye i bakrom og lokaler som ikke er i bruk
 • Positivt att flere har avtale om årskontroll av automatisk brannvarslingsanlegg (ABA), dog på langt nær alle. Det er for øvrig ett krav om sakkyndig kontroll hvert år. Det var feil på flere av anleggene. Det er forskjell på sakkyndig årskontroll og service fra elektriker, noe flere ikke visste
 • Det er kun noen få bygninger som ikke har noen form for automatisk brannvarslingsanlegg
 • Det er kun ett fåtall av bygningene i Storgata som har automatisk slokkeanlegg (Sprinkler/vanntåke). Flere av bygningene har vanntåke på loft som kan driftsettes med vann fra brannbil, således ikke automatisk. Det er en utstrakt misforståelse at disse vanntåkeanleggene er fullverdige slokkeanlegg.
 • Kun ett lite fåtall av eierne/virksomhetene/boligsameiene har fungerende internkontrollsystem
 • Restaurantene har dårlig slukkeberedskap ved frityr. Kan ikke pålegges av brannvesenet, men forsikringsselskap krever det
 • Under div. arrangementer i Storgata er det vanskelig fremkommelighet for utrykning
 • Tilsyn viser att det bygningsmessig begynner å bli bra, men att gårdeiere og leietakere må kommunisere mer
 • Kartleggingen viser att vedlikeholdet av de branntekniske installasjoner er generelt dårlig, særlig gjelder dette brannporter og manuelt slokkeutstyr
 • De fleste boenheter ligger i de øvre etasjer i byggverkene og har kun vindu som rømningsvei, de færreste beboere var klar over dette
 • Det er blitt avdekket en del feil i Matrikkeldata
 • Flere av byggene har ikke synlige husnummer
 • Informasjonsrunden LRBv gjennomførte med butikkene sommeren 2016 har hatt liten effekt, flere av tingene som ble påpekt da ikke har blitt fulgt opp

Kilde: Brannvesenets rapport

Artikkeltags