Linda graver for bedre trafikksikkerhet

Linda Pedersen har vært gravemaskinfører siden 2011.

Linda Pedersen har vært gravemaskinfører siden 2011.

Artikkelen er over 1 år gammel

Linda Pedersen håndterer stødig den store gravemaskinen. Snart skal det bli mer trafikksikkert å ferdes i Mesnali.

DEL

Statens vegvesen er i full gang med å forbedre trafikksikkerheten for dem som ferdes gjennom Mesnali sentrum.

– Vi skal lage en gangveg som binder sammen eksisterende gangveger. Det betyr bygging av cirka 300 meter ny gangveg. Videre skal vi etablere nye busslommer på hver side av vegen og utbedre vegkrysset inn til Joker-butikken, opplyser Ronny Finvik som er byggeleder for Statens vegvesen.

Entreprenør fra Gjerdrum

22. august startet anleggsarbeidet, utført av entreprenørselskapet Huser entreprenør AS fra Gjerdrum. Da GD kom på anleggsbesøk, var en gravemaskin og to lastebiler i full sving.

Linda Pedersen fra Seljord håndterer den 13 tonn tunge gravemaskinen med stø hånd. Hun gjør grunnarbeidet der det snart skal bygges ny gang- og sykkelveg.

– Vi jobber lange dager mesteparten av arbeidsuka slik at vi kan ta fri på fredager, forteller Linda Pedersen.

Økende trafikk

Trafikken gjennom Mesnali – til og fra Sjusjøen er stadig økende.

Huser entreprenør AS fra Gjerdrum har fått oppdraget med å lage trygg gang og sykkelveg i Mesnali.

Huser entreprenør AS fra Gjerdrum har fått oppdraget med å lage trygg gang og sykkelveg i Mesnali.

I januar ble det på en vanlig midtukedag registrert 5.000 forbipasserende biler. Langs vegene ferdes det myke trafikanter og det er etterlengtet at det nå kommer på plass gangveg og skikkelige busslommer.

– Det har vært et godt samarbeid med velforeninger og bygdefolk i arbeidet med å kartlegge behov og utarbeide planer. Vi setter pris på engasjementet og det gir også en god følelse å oppleve at folk blir glade for det arbeidet som nå blir gjort, sier byggeleder Ronny Finvik.

Engasjert bygdeutvalg

Anleggsprosjektet innebærer blant annet over 300 meter med ny anleggsveg.

Anleggsprosjektet innebærer blant annet over 300 meter med ny anleggsveg.

På Mesnali Bygdeutvalg sine facebooksider følges arbeidet nøye og det ytres glede over det som skjer. I over to år har bygdeutvalget jobbet med Statens vegvesen for å få på plass trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av Mesnali sentrum. Nå blir det blant annet opphøyet gangveg fra forretningsbygget Topp til Tå og ned til bussholdeplassen for dem som skal opp til Sjusjøen.

Det blir gatebelysning fra Topp til Tå og ned til innkjøringen ved skolen. På strekningen som nå rustes opp, blir det totalt tre fotgjengeroverganger.

Prosjektet som er kostnadsregnet til rundt 1,9 millioner kroner blir ikke helt ferdigstilt før i 2018.

Da skal det legges ny asfalt.

– Det har vel med budsjettdisponeringer å gjøre. Nytt år, betyr nye midler å bygge for, sier Ronny Finvik i Statens vegvesen.

Artikkeltags