Nei til boliger i øvre Ålsbygda i Lillehammer: Må ut av planen, mener natur- og friluftsorganisasjoner

Planene om boliger i Øvre Ålsbygdalsbygda og liknende boligarealer i Lillehammer må tas ut av kommuneplanen. Det mener en rekke natur- og friluftsorganisasjoner.