Gå til sidens hovedinnhold

Telenor inngår beredskapsavtale med Cyberforsvaret

Artikkelen er over 3 år gammel

Cyberforsvaret og Telenor Norge har signert en avtale om å styrke nasjonal håndtering av digitale sikkerhetshendelser.

– Et tettere samarbeid skal sørge for at ressursene våre finner hverandre den dagen de virkelig trengs, sier sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, ifølge en pressemelding.

Både Telenor Norge og Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte og beskytte nasjonal kritisk infrastruktur som skal fungere i fred, krise og krig. Etter seks års samarbeid om informasjons- og kompetansedeling har partene nå inngått en ny samarbeidsavtale.

Avtalen skal videreføre samarbeidet for at begge parter øker sin evne til å ivareta drift og beskyttelse av kritisk infrastruktur i et nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv.

Totalforsvarskonsept

– Samarbeidet mellom Forsvaret og gamle Televerket var en sentral del av totalforsvarskonseptet under den kalde krigen. Med økt fokus på nasjonal beredskap og reaksjonsevne, fremveksten av økt digital avhengighet og sårbarhet, er det naturlig å samarbeide tettere med Telenor Norge igjen, fortsetter Kampenes.

Cyberforsvaret og Telenor Norge skal blant annet samarbeide ved å øve på håndtering av krisesituasjoner, drive felles kompetanseheving, gjensidig hendelsesvarsling og deling av informasjon om trusler, sårbarheter, potensielle risikoer, angrepsmetoder og skadevarer innen cyberdomenet.

I 2017 ble Telenor Norge igjen en del av totalforsvaret som en del av sentralt Totalforvarsforum.

Dette er også i tråd med selskapets høringsinnspill til stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet som ble gitt på Stortinget tirsdag 16. januar.

Tiårets største øvelse

Til høsten kommer NATO og partnere til Norge på øvelsen Trident Juncture 2018. Mellom 30.000 og 50.000 soldater skal trene og øve i Norge i den største øvelsen her i landet siden Berlinmurens fall.

– Vi må forberede oss på ekstra sikkerhetsutfordringer under en slik øvelse. Den vil få stor internasjonal oppmerksomhet og vi forventer en større belastning på nettet vårt. Vi må være vårt ansvar bevisst for å understøtte Norges forpliktelser som vertsnasjon. Det gjør vi langt bedre med en tett dialog med Cyberforsvaret og et sterkt beredskapssamarbeid som er på plass før øvelsen, sier Berit Svendsen.

Det er generalmajor Kampenes enig i:

– Forsvaret har en egen landsdekkende kommunikasjonsinfrastruktur, men ved store allierte øvelser og operasjoner må vi støtte oss på andre aktører for å levere den infrastrukturen og den sambandsstøtten som våre allierte trenger. Her vil vi være avhengig av en tett dialog og et godt samarbeid med kommersielle aktører, utdyper generalmajor Kampenes.

Fakta om avtalen

 • Avtalen viderefører samarbeidet som har vært mellom Cyberforsvaret og Telenor Norge siden forrige avtale fra 2012.
 • Avtalen er signert av sjef for Cyberforsvaret generalmajor Inge Kampenes, og administrerende direktør for Telenor Norge Berit Svendsen.
 • Avtalen skal øke den totale evnen til å beskytte kritisk infrastruktur i et nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv.
 • Begge parter skal kunne støtte seg på den andre part i egne beredskapsplaner og skal gjensidig koordinere relevant beredskapsplanverk.

I praksis vil det si at Telenor Norge og Cyberforsvaret blant annet skal:

 • Samarbeide ved hendelses- og krisehåndtering
 • Ha liaisoner hos hverandre
 • Dialog om teknologi og prosesser
 • Gjennomføre årlige beredskapsøvelser
 • Varsle hverandre om relevante hendelser i egen informasjonsinfrastruktur
 • Utveksle ugradert informasjon om trusler, sårbarheter, potensielle risikoer, angrepsmetoder og skadevarer
 • Avtalen er ikke av kommersiell art – partene dekker egne kostnader knyttet til avtalen.