Ser at det er funnet ulvespor i Øyerfjellet og at jegere er ute og gjør seg klar for jakt. Det er også tidligere funnet spor etter ulv i de samme områdene og det er en mulighet for at det er samme ulv som har holdt seg der en tid.

Rovviltets Røst har tidligere gått ut og oppfordret til innsamling av møkk eller hår til DNA-analyser for å finne ut hvilke(t) individ(er) det kan dreie seg om, og vi ser med undring på at dette ikke ser ut til å være av interesse. 

Det er en kjent sak at ulvestammen i Norge lider under innavl, og at vi trenger sårt flere innvandrere som kan bringe nye gener inn i stammen. 
Det er ikke så lenge siden en såkalt viktig genetisk ulv ble skutt i Trysil på sin vei inn i landet og vi har også vært vitne til at flere slike innvandrere blir skutt i Norge. 
Rovviltets Røst mener at lisensfelling utenfor ulvesonen betyr en stor risiko for å felle genetisk viktige individer og at det bør etterstrebes analyser på DNA FØR en evt igangsettelse av jakt. Vi ser selvfølgelig at dette ikke alltid vil la seg gjøre men når det gjelder Øyerfjellet og områdene som ser ut til å ha huset ulv (kanskje) i mange uker og måneder er det merkelig at ingen ser ut til å bry seg nevneverdig om dette.  For mange er det kun jakt som betyr noe når det kommer til forvaltning av ulv i Norge og dette er holdninger som bør endres.  Disse ulvene som plutselig dukker opp i disse områdene er streifulver på jakt etter make og revir. At de streifer gjennom et område burde ikke være noe problem og det er først etter at de eventuelt har etablert seg man kan tenke på uttak, men da etter å ha slått fast hvilke individ det er.  
Rovviltets Røst ønsker at det skal ligge faglige begrunnelser bak uttak av ulv og ikke bekvemmelighetshensyn og jaktinteresser slik man ser blir prioritert i Øyerfjellet.