Halvparten av overskuddet fra en av neste års Lotto-trekninger skal gå til Den Norske Turistforenings hyttefond for å bidra til opprusting av turisthytter.

Stortinget vedtok 8. desember pengetilskuddet fra en Lotto-trekning i 2018. Beløpet er imidlertid begrenset oppad til 15 millioner kroner.

– Vi er veldig takknemlige for at hele Stortinget stiller seg bak denne gaven som regjeringen har foreslått. DNT har i snart 150 år lagt til rette for at flere skal komme seg ut i naturen. Våre 550 hytter over hele landet er en viktig del av vårt tilbud til hele den norske befolkningen. Dette blir et viktig tilskudd til arbeidet med å ta vare på denne kulturarven for fremtidige generasjoner, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget viser i innstillingen til at Norges idrettsforbund fikk en tilsvarende gave i forbindelse med forbundets 150-årsjubileum.

«Komiteen slutter seg til omtalen av Den Norske Turistforening som landets største friluftsorganisasjon og en av landets aller viktigste frivillige organisasjoner. Organisasjonen kombinerer folkehelse, naturglede og kunnskap om miljø og bærekraft på en unik måte og fortjener den positive oppmerksomheten som 150-årsjubileet vil gi», skriver komiteen.

(©NTB)