LILLEHAMMER: Det er i forbindelse med det angivelige forslaget om å legge ned Terningmoen leir på Elverum at iElverum.no skriver at også HV-skolen på Dombås står i fare for å gå med i dragsuget.

Etter det iElverum erfarer skal forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ønske å legge ned Terningmoen leir og flytte en stor del av virksomheten til Rena leir. Heimevernsstaben er en av avdelingene som i dag har sitt tilhold på Terningmoen.

Forsvarssjefens fagmilitære råd til den neste langtidsplanen i Forsvaret skal legges fram 1. oktober, og iElverum mener å vite at han også kommer til å foreslå å flytte HV-skolen på Dombås til Værnes.

Det har i mange år vært stor usikkerhet knyttet til framtida til HV-skolen på Dombås. Tilbake 2011 foreslo daværende forsvarssjef Harald Sunde å flytte Heimevernets skole- og kompetansesenter fra Dombås til Terningmoen.

HV-skolen på Dombås har i dag 46 årsverk, og kurser årlig opptil 1.000 HV-personell.

Kommunikasjonssjef i Hæren Vegard Gystad vil verken bekrefte eller avkrefte lekkasjen overfor iElverum.

– Det eneste vi er sikre på er at alt ikke blir som forsvarssjefen foreslår, sier han.

Sjefen for Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås, Tarjei Løkken, sier til Vigga.no at han ikke har kjennskap til forsvarssjefens forslag.

Det er ventet at den neste langtidsplanen for Forsvaret blir vedtatt i Stortinget for sommerferien 20156.