Dovre beste kommune i landet

TOPP: – Små kommuner leverer best i en tid der alt skal være stort, sier ordfører Bengt Fasteraune (t.v.), her sammen med statsråd Jan Tore Sanner.

TOPP: – Små kommuner leverer best i en tid der alt skal være stort, sier ordfører Bengt Fasteraune (t.v.), her sammen med statsråd Jan Tore Sanner. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Norddalen har flere av landets beste kommuner i følge Kommunal Rapports kommunebarometer for 2016.

DEL

Dovre kommune troner øverst på den endelige rangeringen fra fagtidsskriftet Kommunal Rapport for 2017. Fjellkommunen har tatt et solid byks opp fra 79. plass på fjorårets rangering.

– Jeg synes at det er fantastisk å få denne tilbakemeldingen etter at vi har jobbet målbevisst på flere av disse områdene i mange år, sier ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune.

Satster på en god start

En kikk på årets barometer viser at Dovre ligger helt i landstoppen i kategoriene barnevern (1. plass), barnehage (3. plass), grunnskole (5. plass) og sosialtjenester (12. plass).

– Vi har to lærere i de fleste skoleklasser, to førskolelærere i hver barnehage og har doblet antall ansatte i barnevernet sier Fasteraune.

Rådmann Halvor Nissen sier Dovre satser målbevisst på tidlig innsats, og at det både fører til gode resultater på nasjonale prøver og lavt frafall i videregående.

– Vi har stor tro på tidlig innsats fremfor å bruke ressursene på å rydde opp i ettertid, forklarer Nissen.

– Hemmeligheten er kvalifiserte og motiverte medarbeidere og fremsynte politikere. Gitt tilfredsstillende rammer vil de alltid gjøre en god og kanskje bedre innsats enn du kan forvente.

Bent Fasteraune mener Dovre-politikerene har prioritert riktig de siste årene.

– Tallene viser tydelig at innbyggerne i alle livets faser får gode tjenester. Barnevern, barnehager, skolene og sosiale tjenester er noe som berører alle i hverdagen, sa ordfører Bengt Fasteraune til GD da de foreløpige tallene ble presentert tidligere i år.

Gode tjenester koster

Tallene viser også grunnskolen i Dovre er blant de dyreste i landet, noe som bidrar til at kommunen kommer langt ned på lista over kommunene med sunnest kommuneøkonomi i Norge. Her er Dovre kun nummer 344 av 428 rangerte kommuner.

– Vi er en stor kommune i areal og har få innbyggere å dele utgiftene på, sier rådmann Nissen.

– I tiden fremover vil vi nok være nødt til å fortsette å tenke alternativt får få budsjettene til å gå opp. Et grep som å få flere over på hjemmebaserte tjenester i pleie- og omsorgssektoren vil spare dyre institusjonsplasser samtidig som det vil øke trivselen for de det berører.

Fasteraune vil ikke love toppnotering neste år.

– Hvem som havner helt øverst er kanskje tilfeldig, men vi skal være i toppen. Likevel håper vi at innsatsen vi har lagt ned og den bratte klatringen vår de siste årene betyr at vi vil få godt betalt også i årene som kommer.

Norddølene får best tjenester

Den nest beste kommunen i distriktet er Dovres nabokommune i vest, Lesja, som kommer på 14. plass. Lesja scorer generelt sett høyt på mye av det samme som Dovre gjør med unntak av sosialtjenester og økonomi. Lesja har bedre kommuneøkonomi, men leverer svakere på sosialtjenester.

Lom kommer på tredjeplass av dølakommunene etter tidligere å ha toppet barometeret fra 2012 til 2013.

Slik gjorde dølakommunene det i 2016

Under kan du bla deg frem til hvordan din kommune gjorde det i hver enkelt kategori.

Kommunebarometeret

  • Har som hensikt "å gi lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver."
  • Er utviklet av fagbladet Kommunal Rapport
  • Baserer seg på 141 nøkkeltall innen 12 kategorier om kostnader og tjenester (KOSTRA), statistikk fra SSB og annen innhentet statistikk.
  • Presenteres i Juni hvert år

(Kilde: Kommunal Rapport)

Artikkeltags