– Vi andre har en jobb å gjøre, men Ap trenger ikke stresse med noen valgkamp. Dette er Høyretopp Eivind Falks «råd» etter en meningsmåling som ville gitt Ap rent flertall i Lillehammer kommunestyre.

– Nå ble jeg glad! Ordfører Espen Granberg Johnsen synes det er mildt sagt veldig hyggelige tilbakemeldinger velgerne kommer med i GDs meningsmåling, tatt opp denne uken.

Her svarer over halvparten av de spurte at de synes Granberg Johnsen bør bli valgt til ordfører ved kommunevalget til høsten. I partimålingen går Ap fram 10,3 prosentpoeng sammenliknet med valgresultatet i 2011.

– Inspirerende

– Resultatet er veldig bra, og et uttrykk for at velgerne i Lillehammer er i tråd med resten av landet i politisk oppfatning. Samtidig må vi legge i potten at dette er en stemningsrapport akkurat nå. Det kommer til å bli en hard valgkamp med mye diskusjon. Men det er morsomt og inspirerende å gå i gang med så positive tilbakemeldinger i ryggen, sier Granberg Johnsen.

Han tolker målingen som en tillitserklæring til at Lillehammer styres på en ansvarlig og troverdig måte.

Diskusjonen rundt nominasjonen ser ikke ut til å ha rammet partiet.

– Vi har en spennende liste, med både rutinerte ringrever og nye, friske folk. Vi skal gjøre vårt for å få fornyet tillit, og dette er en vitamininnsprøyting for alle til å gjøre en innsats, sier Aps toppkandidat.

BAKGRUNN: Ap gjør rent bord i OL-byen

KOMMENTAR: Dømt til nederlag

Vent til september ...

– Det er ikke nå medaljene deles ut. Det er viktig å huske at dette er en måling og at det er i september slaget står. Jeg unner Ap de gode tallene, men det er til høsten vi skal være best og ta over makten i Lillehammer, sier Høyres ordførerkandidat Eivind Falk.

Han finner ingen grunn til å henge med hodet på grunn av en måling som gir partiet oppslutning på 20,4 prosent (minus 2,6 fra valget). Med denne målingen kan Høyre tape én representant, og sitte igjen med ti i kommunestyret.

– Det er grunn til å slå fast at Høyre holder stand, og det synes jeg er bra. Det er inspirerende at vi holder oss over 20 prosent, synes Falk. Han passer også på å slenge en finte til GD-målingen før forrige valg, der resultatet i september viste seg å bli sju prosent høyere enn målingen i august.

– Legger vi inn feilmarginen GD erfaringsmessig har overfor Høyre, kryper vi opp mot 30 prosent, hevder Falk, som vil ha fram poenget med at det er grunn til å ta meningsmålinger med en klype salt.

– Mer synlig

16,8 prosent av velgerne har svart at de ønsker Falk som ordfører etter valget. Mens oppslutningen rundt Espen Granberg Johnsen har økt fra 32,0 prosent høsten 2011 til 52,5 prosent nå, står Falk på stedet hvil (17 prosent i 2011).

13 prosent har andre kandidater enn de to som ordfører, mens 15 prosent svarer vet ikke.

– Ordførermålingen tyder på at vi må bli flinkere til å synliggjøre både egen politikk og meg, sier Falk.

– Forventer du støtte fra partiene som nå er i opposisjon?

– Det er naturlig at alle partiene stiller med egne ordførerkandidater. Etter valget har kjøttvekta mye å si, så vi må sette oss ned og diskutere da. Vi har vært flinke i opposisjon denne perioden, og har greid å profilere alternativ politikk. Her vil jeg rose partilederne i borgerlig leir, sier Høyretoppen.

Grønn og glad

Den aller gladeste GD har snakket med etter målingen, er Torbjørn Dahl fra Miljøpartiet De Grønne (MDG). Bare Ap og de grønne kan notere framgang på målingen, som gjør MDG til femte største parti og øker fra en til to i kommunestyret.

– Så flott! Det vil bli en styrke hvis vi blir en gruppe på to og kan gjøre oss gjeldende på flere områder i Lillehammerpolitikken. Det er en stor tillitserklæring hvis dette slår til. Jeg vil også si det er fortjent, for vi har jobbet hardt, hevder Dahl.

Fordelt tilbakegang

Mens Ap-framgangen tar det største jafset av kaka, er tilbakegangen jevnt fordelt på de andre partiene, fra minus 2,6 for Høyre til minus 0,3 for Frp.

Sistnevnte holder, med 5,2 prosent, skansen som fjerde største parti.

– Det er en stund til valget, og vi vil arbeide for et bedre resultat enn dette. Jeg regner med at vi vil jobbe oss oppover, sier Astrid Gaassand. Hun er partiets toppkandidat, og er klar for en tredje periode i kommunestyret. Hun er også tydelig på at partiet vil støtte Falk som ordførerkandidat.

Minus 1,9 for Sp

Selv med nedgang på 1,9 prosentpoeng vil Sp beholde sine to representanter i kommunestyret.

– Målet er å få inn en til. Vi tar ikke en måling på dette tidspunktet så tungt, i og med at vi er nye og ennå ikke har vært så aktive. Vi er ganske sikre på å få et bedre resultat, sier Sps nye toppkandidat Gunnar Kaus.

Jumbo for Rødt

Målingen gir Rødt 2,1 prosent, og jumboplass for partiene i dagens kommunestyre. Partiet risikerer å miste én av to representanter.

– Det vil være synd hvis så skjer, men tallene er så små at målinger kan få mange utslag for småpartiene. Å få en situasjon med bare to blokker som holder på, vil være dumt. Rødt er den eneste reelle opposisjonen på venstresida i dag. Vi har reist spørsmål og laget oppstyr rundt saker som er viktige for byen, mener Øyvin Aamodt.

Rødt nominerer ikke før etter nyttår, og Aamodt er blant dem som stiller seg til rådighet for mer politisk arbeid.

Åpent fra Venstre

Dagens opposisjon i Lillehammer stiller seg ikke samlet bak noen kandidat til ordførervervet.

– Vi står ikke samlet bak Høyres Eivind Falk som ordførerkandidat. Venstre vil gå til valg med meg som kandidat til dette vervet, opplyser Terje Rønning.

– Hvilken av fløyene vil dere støtte etter valget?

– Det er åpent. Vi lærte mye ved siste valg. Holdningen er at vi vil forhandle, og se hvor vi får størst gjennomslag for våre synspunkter, sier toppkandidaten for Lillehammers tredje største parti.

Rønning er ikke misfornøyd med en nedgang på to prosentpoeng siden valget i 2011 (til 7,8 prosent).

– Dette er et godt utgangspunkt for å starte valgkampen. På denne tida skiller ikke folk mellom lokal- og rikspolitikk, men målingen viser at vi holder oss godt oppe lokalt. Målet er å komme opp mot 13 prosent i Lillehammer.

BAKGRUNN: Ap gjør rent bord i OL-byen

KOMMENTAR: Dømt til nederlag