Halvor Aaby er en kløpper til tyde gotisk skrift. Det var medvirkende til invitasjonen fra kongen og dronningen.

Oslo  20171107.
Halvor Aaby fra Ringebu i Oppland, ledsaget av Anne Elisabeth Aaby, har fått kongens fortjenstmedalje. Her hilser de på kong Harald og dronning Sonja under en mottakelse på Slottet tirsdag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix service

Oslo 20171107. Halvor Aaby fra Ringebu i Oppland, ledsaget av Anne Elisabeth Aaby, har fått kongens fortjenstmedalje. Her hilser de på kong Harald og dronning Sonja under en mottakelse på Slottet tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix service Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Halvor Aaby har brukt mange timer på å sette seg inn i gotisk skrift. Det har kommet både historielag og andre til nytte.

DEL

Halvor Aaby har opp gjennom årene vist stort engasjement for lag og foreninger i Ringebu kommune.
Spesielt har han lagt ned et betydelig arbeid for Ringebu historielag.

I sommer fikk han tildelt Kongens fortjenstmedalje under historielagets kulturkveld i Ringebu.

Tirsdag 7. oktober var han og ektefelle Anne Elisabeth Aaby på mottakelse på slottet hos kongen og dronningen.

GD gjengir her  Fylkesmannens hilsen i forbindelse med utdeling av Kongens fortjenstmedalje til Halvor Aaby, Ringebu juni 2017:

Jeg er kommet hit i dag, på vegne av Kongen, for å hedre deg Halvor Aaby for ditt samfunnsengasjement og spesielt den innsatsen du har lagt ned for Ringebu historielag.

Jeg vil nå gi forsamlingen et kort sammendrag av ditt engasjement: Halvor Aaby ble ansatt som distriktsveterinær i Ringebu og familien flyttet hit i 1983.

Fra første stund engasjerte han seg for gammelt og nytt i kommunen. Å lese gotisk skrift ble et område han gikk sterkt inn i. Han visste godt at dette ville være viktig for det lokalhistoriske arbeidet, og noe man ville ha god nytte av.

Halvor Aaby er en aktiv mann også på andre områder enn lokalhistorie. I bridgeklubben møter han medinteresserte hver uke og han deltar på ulike turneringer.

For tiden er han nestleder i styret, men har også vært leder i en tiårsperiode. For sitt arbeid og engasjement, er han utnevnt til æresmedlem av klubben. Halvor har også vært medlem av kommunestyret i Ringebu i to perioder og han har hatt flere verv i lag og foreninger i kommunen. Han ble i 2014 utnevnt til «Paul Harris Fellow» for sitt arbeid med bygdebøkene. Halvor har dessuten vært varamedlem i styret for Stiftelsen Ringebu Prestegard. Halvor har solide kunnskaper og god hukommelse.

Han kjenner ofte historia til et sted bedre enn de som eier stedet og husker mye av det han har tilegnet seg. I tillegg evner han å jobbe systematisk og nøyaktig, og har dessuten en unik arbeidskapasitet og en nødvendig stahet. Han gir seg sjelden før han har fått tak i de opplysningene han trenger for å få den kvaliteten han har bestemt seg for å ha.

I tillegg til en imponerende egeninnsats i det han beskjeftiger seg med, så er han en god pådriver for å holde arbeidet i gang - uten å fremheve seg selv. Han er dessuten lett å spørre om tjenester. Ingen oppgave for stor og ingen oppgave for liten.

Når det er aktivitet i prestegarden, så er ofte Halvor til stede. Jeg vil oppsummere slik: Halvor Aaby har lagt ned et stort arbeid for Ringebu historielag og andre lag og foreninger i kommunen. Hans innsats har ligget betydelig over det normale, og hans livsinnsats kan stå som eksempel for andre.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at Halvor Aaby skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!

Artikkeltags