Gå til sidens hovedinnhold

Fjellreven tilbake i flere fjellområder - minst 40 nye kull

Artikkelen er over 3 år gammel

Fjellreven er tilbake i flere fjellområder, det melder Norsk institutt for naturforskning (NINA) på sin nettside torsdag 21. desember.

- Det er observert økt forflytning av individer mellom fjellområdene i Sør- og Midt-Norge, og vi ser allerede nå positiv endringer i genetikken. Dette lover godt for fjellrevens videre overlevelse i Norge!, skriver NINA.

NINA har laget en ny rapport med status for fjellreven i Norge i 2017 på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Arten er fortsatt oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015), men støttetiltak og forekomst av smågnagere sørger for at utviklingen går riktig veg.

Minst 40 nye kull

– Den totale fjellrevbestanden i Norge anslås å være minst 135 voksne individer, og dette er høyere enn minimumstallene fra de to siste årene. Vi har registrert totalt 40 nye fjellrevkull i Norge i år med totalt 192 valper, og totalt 71 kull i Skandinavia, forteller Nina E. Eide, seniorforsker i NINA, som koordinerer overvåkingsarbeidet på fjellrev.

Til sammen er 128 fjellrev registrert ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av biologiske prøver fra fjellrev. Cirka 60-70 prosent av disse skal være kjent fra tidligere år, melder NINA.

 

Flest fjellrev ved Snøhetta

De registrerte fjellrevkullene er fordelt over ti ulike fjellområder:

* Hele 14 kull og klart flest ved Snøhetta.

* Fem kull ved Finse.

* Fire kull i Kjølifjellet/Sylan.

* Tre kull i Blåfjellet.

* Tre kull i Hestkjølen.

* To kull i Knutshø.

* To kull i Junkeren.

* To kull på Saltfjellet.

* Ett kull på Hardangervidda.

* Ett kull i Nordfjella.

* Ett kull i Ottadalen Nord/Reinheimen.

Det er gjort flere observasjoner, så Eide mener det kan være flere kull enn hva som er registrert i disse fjellområdene.

– Mange innmeldte observasjoner av fjellrev mellom Dovrefjellsregionen og Finse/Hardangervidda bekrefter også at utveksling av individer skjer over relativt lange avstander. Nye kull i Knutshø, Kjølifjellet og Sylan gjør at det nå også er mer eller mindre sammenheng fra Norges største fjellrevbestand på Snøhetta og østover til Helags i Sverige, forklarer Eide.

Mindre innavl

NINA peker på at det er mer flyt i bestanden og at økt sammenheng mellom tidligere svært isolerte delbestander, gir økt utveksling av individer, som igjen reduserer faren for innavl betydelig. Allerede nå viser forskning positiv effekt med økt genetisk variasjon.

– Med dette har man nådd en viktig milepæl i bevaringsarbeidet på fjellrev. Denne utviklingen kan få en selvforsterkende effekt, og vi kan trolig vente en enda raskere vekst i delbestandene framover, sier Eide, som sammen med kolleger i NINA er sentral i bevaringsarbeidet på fjellrev.

Bestanden fortsatt truet i nord

Lengst nord i landet ser derimot situasjonen fortsatt mørk ut for fjellreven.

– De tre nordligste delbestandene av fjellrev på Varangerhalvøya, Ifjordfjellet og Reisa Nord er på randen av å dø ut. Antall individer går stadig nedover og det er de samme individene som sitter igjen over flere år, forteller Eide.

Det er planlagt utsetting av 29 fjellrever på Varangerhalvøya i et forsøk på å få opp igjen fjellrevbestanden også på Nordkalotten.

Følger smågnagerår

Det er kjent at antall årlige kull og størrelsen på kullene hos fjellrev følger svingningene i smågnagerbestandene i landet. Når det er bunnår for smågnagerne registreres det ingen eller få og små kull og i år med mange smågnagere skyter antall fjellrevkull i været, skriver NINA på sin nettside.

–  I 2017 har kullstørrelsen vært størst i sør og har avtatt markant fra sør mot nord. Mye tyder på at det har vært en smågnagertopp sør for Jotunheimen og Jostedalsbreen, mens det var lavere tettheter av smågnagere i Snøhetta/Dovrefjell. Vi forventer imidlertid en topp i smågnagerår i dette området neste år. Vi forventer også en oppgang i smågnagerbestanden langs grensefjellene fra Sylan i Norge og Helags i Sverige og nordover til Indre Troms, men en noe lavere forekomst øst til Finnmark. Hvis smågnagerbestandene fortsetter å øke, kan vi se en formidabel økning i antall fjellrev i de kommende årene, avslutter Eide.

Les mer om fjellrevovervåkning på NINAs hjemmeside.