Ny veterinærløsning i Lillehammer og Gausdal: Vil ha to vaktdistrikt, og ber staten ta tak

Det har vist seg svært vanskelig å få på plass veterinærvakt for alle dyreslag i Lillehammer og Gausdal. Nå blir departementet bedt om å få til en løsning med oppdeling til to vaktdistrikt.