Fylkesmannen kom med innsigelse mot nytt E6-kryss, men tallene de reagerte på var feil

Dette krysset i Moelv har Fylkesmannen i Hedmark kommet med innsigelse mot. På feil grunnlag, melder Nye Veier.

Dette krysset i Moelv har Fylkesmannen i Hedmark kommet med innsigelse mot. På feil grunnlag, melder Nye Veier. Foto:

Et nytt kryss på E6 ved Moelv vil generere for mye støy, mente Fylkesmannen i Hedmark.

DEL

Tidligere i oktober sendte Fylkesmannen i Hedmark innsigelse mot det nye E6-krysset i Moelv som Nye Veier ønsket seg. Bakgrunnen var at det for to boenheter ble for mye støy ifølge prognosene. Fylkesmannen hevdet at avbøtende tiltak ikke var tilstrekkelig innarbeidet i planen.

Nå har rådmann Jørn Strand i Ringsaker kommune og Nye Veier begge svart på innsigelsen. Sistnevnte har i et notat til Fylkesmannen svart at tallene de har reagert på, var feil.

Les også: – E6 mellom Kolomoen og Moelv åpner sju måneder tidligere enn planlagt

«Nye Veier har i trafikkprognosene tatt med et ev. sykehus i Moskogen for å vise hvilken kapasitet Moelvkrysset kan håndtere», skriver rådmannen, som videre ber Fylkesmannen trekke innsigelsen.

«Ved bruk av riktige tall, reduseres støybelastningen for felt B8, slik at området innenfor byggegrensen ikke kommer i rød sone,» skriver Nye Veier.

Les også: Ni entreprenører vil bygge ny E6

Uten et sykehus er det beregnet at årsdøgnstrafikken på strekningen er 600. Med sykehus er beregningen at dette vil øke til 8.600 biler i døgnet. Det utgjør store forskjeller i støynivå.

Artikkeltags