Nytt kjøremønster på E6 ved Bergshøgda fra natt til onsdag

E6-trafikken ledes inn på Furnesvegen like før den går over i en midlertidig omkjøringveg nord for Bergshøgda i Ringsaker.

E6-trafikken ledes inn på Furnesvegen like før den går over i en midlertidig omkjøringveg nord for Bergshøgda i Ringsaker.

Natt til onsdag endres kjøremønsteret på E6 og Fv. 84 Furnesvegen over Bergshøgda.

DEL

Omkjøringen innebærer samtrafikk mellom de to veiene, ved at E6-trafikken ledes inn på Furnesvegen i noen hundre meter før den går over i en midlertidig omkjøringsvei nord for Bergshøgda opplyser Nye veier i en pressemelding.

Omkjøringen innebærer at trafikantene må gjennom to midlertidige rundkjøringer for å komme forbi Bergshøgda i Ringsaker. (Se illustrasjon)

– Dette blir en av de mer omfattende omkjøringene som kommer i løpet av høsten. Samlet sett passerer det omtrent 26.000 kjøretøy pr. døgn over Bergshøgda, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Omleggingen kommer til å vare frem til jul.

Strekningen over Bergshøgda skal stå ferdig sommeren 2020.

Artikkeltags