E6 i Ringebu åpnet for normal trafikk igjen

Bildet viser fjellsida, sett fra toppen, der Vegvesenets entreprenør har fortsatt med rensking og bolting av fjellet de siste dagene.

Bildet viser fjellsida, sett fra toppen, der Vegvesenets entreprenør har fortsatt med rensking og bolting av fjellet de siste dagene. Foto:

E6 er åpnet for trafikk i to felt igjen i Elstadkleiva nord for Fåvang Vegen har vært stengt siden 1. april på grunn av rasfare etter sprenging i et privat massetak nær vegen, som blant annet førte til at ei stor steinblokk løsnet.

DELBegge felt ble åpnet onsdag klokka 9.

- Arbeidet har vært komplisert og tidkrevende. Det er store mengder stein som har blitt sprengt ut og kjørt bort. Terrenget er bratt, og hensynet til sikkerheten til de som har utført arbeidet, har krevd god planlegging. Nå er vi glade for at alt har gått bra, og at E6 kan ha normal trafikk igjen, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Les også: Ny E6 haster

Fjellet over E6 ble ustabilt etter sprenginga i massetaket som firmaet E. Rolstad AS driver, og Statens vegvesen måtte sprenge ned flere steinblokker for å hindre ras. Deretter måtte ca. 200 lastebillass med masser kjøres bort. Dette arbeidet pågikk i tre dager før vegen kunne åpnes for trafikk i ett kjørefelt torsdag 4. april. Etter dette fortsatte Vegvesenet arbeidet med rensk i fjellsida og terrenget på toppen av Elstadkleiva ut uka. De siste dagene har fjellet blitt boltet og sikret, slik at E6 nå er trygg å kjøre på og kan åpnes for normal trafikk, ifølge Vegvesenet.

Mens E6 var helt stengt, ble tre fylkesveger i Ringebu brukt som omkjøringsveger for mindre kjøretøy. Statens vegvesen vil se på disse vegene og utbedre eventuelle skader som de ble påført mens de ble brukt som omkjøringsveger for E6.


Les også: Vegvesenets beredskap fungerte – denne gangen også


Les også: – Ansatte har jobbet nesten hele døgnet og gjort alt de makter – da er det spesielt å få kritikk blant annet fra en stortingspolitiker som ikke vet hva han snakker omArtikkeltags