Fylkesutvalget: – Bompenger også for elbiler, men er det for tidlig?

Fylkesutvalget foreslår overfor fylkestinget at elbiler skal betale bompenger med 50 prosent rabatt av normaltakst. Dog under sterk, tverrpolitisk tvil.