GAUSDAL: Klimaforsker ved Metereologisk Institutt, Ketil Isaksen, har besøkt de unge forskerspirene i Gausdal. Han sier elevenes bidrag er viktig.

Klimaforskerne ser i dag på smeltende permafrost (evig tele i jorda) som den største geotekniske utfordringen ingeniører står overfor i arktiske strøk.

- Vi har lite kunnskap om utbredelsen av permafrost i høyfjellet. Når vi vet at permafrost som tiner i fjellskråninger kan utløse stein- og jordskred, er det viktig å kunnskap å ha, sier han.

Overraskende funn

Det var i begynnelsen av april at geofagelevene i Gausdal gjorde det noe overraskende funnet på toppen av Ruten i Espedalen, 1.520 m.o.h.

- Vi målte temperaturen på bunnen av snødekket til mellom minus 4,5 og minus 4,9. Hvis temperaturen er under minus tre er det permafrost, sier Torger Nordgården.

Det vil si at det med stor sikkerhet er permafrost rundt toppen på Ruten og sannsynligvis helt ned til rundt 1450 m.o.h.

Metoden elevene har brukt ble «oppfunnet» på 70-tallet av forskere ved den tekniske høgskolen i Zürich i Sveits, og har vært i bruk i Norge siden begynnelsen av 90-tallet.

- Metoden innebærer at man måler temperaturen på bunnen av snødekket når det er på sitt største, før snøsmeltinga har begynt, sier geofagslærer Karsten V. Johansen.

Følger utviklingen

- Planen er at geofagselever ved skolen skal fortsette å måle temperaturer i området over flere år, slik at vi kan se utviklingen, sier Thea Leine Simenrud.

Slik temperaturlogging i permafrost foregår allerede ved Juvvashytta i Jotunheimen og ved Snøhetta på Dovrefjell, og kan gi verdifull informasjon om klimautviklingen i høyfjellsområder i Oppland.

Gausdal videregående skole er blant flere skoler i Norge som er med i et permafrostprosjekt i forbindelse med det internasjonale polaråret. I fjor fikk skolen tildelt 7000 kroner til dette prosjektet.