Budsjettet er på cirka 21 millioner kroner, og den andre halvparten er det høgskolene i Hedmark og Volda som står for.

Leder Peder Haug opplyser at de kommer til å få bistand av masterstudenter i pedagogikk og spesialpedagogikk ved gjennomføringen av observasjoner og intervjuer av om lag 200 elever i prosjektet.

For øvrig startet prosjektet i 2012 med en spørreundersøkelse med elever, lærere og assistenter. Utifra analyser av denne undersøkelsen, går de nå i gang med oberservasjoner og intervjuer fra 7. oktober.

Dette vil pågå fram til ut i november. I forbindelse med den forestående kartleggingen, må prosjektet avklare og få godkjenning fra de foresatte til barna og de unge som blir involvert.I 2014 blir det en ny runde med kartlegging og spørreundersøkelse.