Jørstadmoen skole går i 17. mai-tog i byen

Etter skoletoget i byen skal det arrangeres et lokalt barnetog på Jørstadmoen med tradisjonelle aktiviteter for barna etterpå.