Det ble ikke foretatt noen avstemning da formannskapet diskuterte framtida for Jobben. Debatten resulterte i et notat, og det var ikke enighet om konklusjonene.

- Vi i Høyre argumenterte sterkt for at kommunen skulle strekke seg langt i denne saken, sier Eivind Falk (H).

Han mener det er vilje og ikke penger det handler om.

- Jeg føler at de rød-grønne har en prinsipiell allergi mot prosjektet fordi det er privat, sier Falk, som også reagerer på at saken ble lagt fram for formannskapet uten forvarsel.

- Vil ha avklaring

Mange Lillehammer-politikere har snakket varmt om Jobben, som er Frelsesarmeens lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Men da formannskapet drøftet en avtale om å overta den framtidige driften ble konklusjonen at dette bør staten betale.

«Formannskapet ønsker ikke å forplikte Lillehammer kommune økonomisk i dag slik det er skissert fra Frelsesarmeen», heter det i notatet fra møtet.

Ordførere Synnøve Brenden Klemetrud (Ap) sier hun vil ha en prinsipiell avklaring på hvem som har ansvaret før kommunen tar på seg nye forpliktelser.

Les mer om det her: Ordfører: - Prinsipper, ikke penger

- Startet kronerulling

Terra-medeier Stig Svartor på Lillehammer tok i går kontakt med Frelsesarmeens rusomsorg. Han vil starte kronerulling og oppfordrer til dugnad for å redde Jobben.

Ler mer: - Vi vil gi 200 kroner for hvert salg

- Det finnes en post

- Ditt parti har vært svært frampå med å kritisere pengebruken i Lillehammer kommune. Noen vil si at du nå kaster stein i glasshus?

- Nei, jeg mener det bør kunne hentes penger til dette prosjektet innenfor de budsjettrammene som er vedtatt. Det finnes en post, sier Eivind Falk (H), som i farten ikke husker hvilken.

Han har ingen betenkeligheter med å forplikte kommunen økonomisk for flere år framover.

- Nei, dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt og forebygger kriminalitet. Vi kan kjøpe aksjer i Hafjell, men har ikke råd til å støtte Jobben. Forstå det den som kan.

Rundt lunsjobordet

Nyheten om at politikerne i Lillehammer ikke vil inngå noen avtale med Frelsesarmeen om framtidig drift av det populære omsorgs- og sysselsettingstilbudet møtes med skuffelse og frustrasjon rundt lunsjbordet på Jobben. Mange har mye på hjertet når GD tar turen innom.

Les mer om det her : - Hva skal vi gjøre nå?