Foreldre som ønsker å være hjemme med ett- eller toåringen får fra 1. august tildelt mer penger. Da øker nemlig støtten fra 6.000 til 7.500 kroner. Økningen av kontantstøtten var et resultat av regjeringens budsjettforhandling for 2017, hvor Kristelig Folkeparti (KrF) foreslo å øke støtten til 9.000 kroner, melder NRK.

I dag har foreldre rett til å få utbetalt skattefri kontantstøtte for alle barn mellom 13 og 23 måneder, om barnet ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd. Støtten gis i maksimalt 11 måneder. Et flertall i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne den. Også Velferds- og migrasjonsutvalget (Brochmann I-utvalget) fra 2011 anbefalte å fjerne kontantstøtten av integreringshensyn.

– Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene. Skal det være en reell mulighet til å både velge kontantstøtte og bruke mer tid med barna, så må den økes, sa Knut Arild Hareide (KrF) under budsjettforhandlingene i oktober i fjor.