Gå til sidens hovedinnhold

Får fart på kreftbehandlingen

Artikkelen er over 7 år gammel

Ved sykehuset i Lillehammer har de gått detaljert til verks for å få fart på kreftbehandlingen.

Ved bruk av LEAN-metoden – en metode som skal gi mer effektivitet og fjerne tidstyvene – har sykehuset gått grundig gjennom utredning og oppstart for behandling av pasienter med mistanke om blærekreft.

– Etter denne gjennomgangen har vi klart å komme godt innenfor målsettingen om at behandlingen skal starte innen 20 dager, sier lederen av kirurgisk avdeling, Ellen Pettersen.

Nye rutiner

Alle som er involvert i behandlingen har gått sammen for å bedre rutinene. Resultatet er blant annet at nå vurderes henvisningene samme dag og merkes spesielt. Det settes av et visst antall hastetimer og undersøkelsene legges opp slik at all utredning og forberedelser til operasjon, for de aller fleste pasientene, foregår i løpet av ett sykehusbesøk.

Operasjonene utføres gjennomsnittlig ni virkedager etter at henvisningen er mottatt. Og alt skjer uten at det går på bekostning av andre pasienter.

– Nå jobbes det med en tilsvarende prosess for utredning av pasienter med mistanke om lungekreft, sier Pettersen.

Kan være vanskelig

– Hva er vanskelighetene for å nå målsetting om behandling innen 20 dager?

– Det har tidligere vært vanskelig å samordne alt som skal skje og ha timer tilgjengelig uten at det går ut over andre pasienter. En henvisning må også innom svært mange behandlingsledd. Selv om vi gjør dette så raskt vi kan, blir det lett forsinkelser hele vegen fram til pasientene får sin første undersøkelse og får stilt diagnosen, sier Pettersen.

Dessuten påpeker hun at det kan være vanskelig å plukke ut pasientene på bakgrunn av symptomer hvis henvisningene er mangelfulle.

Forbedringsmuligheter

– I kommunikasjonen mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten har det vært flere forbedringsmuligheter som vi jobber kontinuerlig med å rette på. Vi har forenklet og standardisert rutiner og fjernet flaskehalser. Slik har vi nådd målet om at minst 80 prosent av pasientene med påvist blærekreft får oppstart av behandlingen innen 20 virkedager, sier hun.

– Er 20 dager for kort tid?

– Det er viktigere at pasientene blir grundig utredet og får riktig behandling enn å nå målet om å starte behandlingen innen 20 dager. Våre resultater viser likevel at dette er en frist som er realistisk og oppnåelig for denne pasientgruppen, sier Ellen Pettersen

Kommentarer til denne saken