Gå til sidens hovedinnhold

Fikk bot for å ha kniv i ryggsekken

Artikkelen er over 14 år gammel

En meget spesiell knivsak i Lillehammer kan nå havne i Høyesterett. En kvinne med en kniv nederst i en ryggsekk, er bøtelagt med 3.000 kroner.

Både tingretten og lagmannsretten mener at kvinnen ikke hadde noen aktverdig grunn til å bære kniv i ryggsekken sin da hun 13. januar i fjor passerte Lilletorget klokken 02.50.Den aktuelle og omstridte loven er paragraf 352 a i straffeloven.Kvinnen fikk 3.000 kroner i bot for ulovlig å ha oppbevart kniv på offentlig område. Hun nektet å vedta boten. Politiadvokat Eystein Husby gikk til tingretten, som ga ham medhold.Kvinnen og hennes forsvarer, advokat Svein-Olav Bøen, anket selve lovanvendelsen til lagmannsretten.

På spikketur

Den aktuelle januarhelgen i fjor var kvinnen på tur i skogen.- Jeg går en del turer i skog og mark, og har da med meg en foldekniv som jeg spikker med. Det hadde jeg også en lørdag i januar i fjor. Etter spikkingen la jeg kniven nederst i en ryggsekk. Oppå kniven lå noen klær, forteller kvinnen.- Undervegs hjemover stakk jeg innom noen venner. Først nærmere tre om natten gikk jeg hjemover. Hjemturen gikk over Lilletorget. Der ble jeg stanset av en politimann, som ville ransake ryggsekken min, sier kvinnen.

- Rett i cella

Politimannen fant kvinnens kniv i ryggsekken. Hun ble tatt med til politihuset og satt i arresten.- Jeg ble helt sikkert ransaket og pågrepet på grunn av min fortid som rusbruker, som er et tilbakelagt stadie for meg. Da synes jeg politiet gikk veldig langt ved å ransake meg. De trodde kanskje de skulle finne noe narkotika i sekken min, spør kvinnen.

Flere unntak

I den såkalte knivparagrafen (352 a) er det flere unntak. Blant unntakene er fisketurer, turer i skog og mark og i forbindelse med arbeid, og til og fra en butikk der du har kjøpt deg kniv.- Men en leiemorder med kniv kan ikke påberope seg at han er på arbeid, bemerket lagdommer Torolv Groseth.- Hun hadde absolutt en aktverdig grunn til å bære kniv i ryggsekken sin. Hun hadde vært på skogstur. Hun oppholdt seg ikke på Lilletorget, men passerte stedet på veg hjem. Kniven, som lå i bunnen av sekken hennes, var ikke lett tilgjengelig. Denne saken går rett inn i unntakene i loven, sier advokat Bøen til GD.- Jeg kan ikke skjønne at hun kan dømmes for å bære kniv under slike omstendigheter, sier advokaten, som sterkt vil vurdere å gå til Høyesterett med anken over lovanvendelsen.

- Helt korrekt

- Både tingretten og lagmannsretten har avsagt en helt korrekt dom. Helt klar at dette tilfellet rammer loven om ikke aktverdig bæring av kniv på offentlig sted, sier politiadvokat Eystein Husby.- I denne saken var det sju-åtte timer mellom kvinnens spikking i skogen og når hun ble ransaket. Da kan hun ikke påberope seg at knivbæringen skjedde i forbindelse med turen i skogen. Hvis det skulle være slik, kan jo alle med kniv på seg påberope seg at de hadde vært i skogen åtte timer tidligere.Det er lagmann Torolv Groseth og hans faglige meddommere helt enig i.Retten skriver at kniven ikke er båret i forbindelse med friluftsaktiviteter fordi det tok sju-åtte timer før hun ble ransaket, og til kniven ble funnet. Tingrettens lovanvendelse var derfor korrekt.

Må betale boten

Kvinnen som lever av rehabiliteringspenger, må nå betale 3.000 kroner i bot. I tillegg får hun inndratt foldekniven sin for godt. Hvis da ikke Høyesterett skulle ta inn saken som en prinsippsak, og eventuelt komme til et annet resultat.For, sier advokat Bøen, denne saken har noe med folks rettsoppfatning å gjøre.