Nye steinsprang i fjellpartiet Veslemannen i Rauma kom fredag morgen og det røde farevarslet opprettholdes, men bevegelsene i fjellet har avtatt noe.
– I etterkant av de mange hendelsene i går ettermiddag har bevegelsene i fjellet avtatt en god del. Det mest aktive området i øvre del raste ut i går. Det har i løpet av det siste halve døgnet kun vært noen få steinsprang fra området, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en oppdatert dagsrapport klokken 10 fredag.

Men det er fremdeles betydelige bevegelser i fjellpartiet Veslemannen i Rauma i Romsdal, og det røde farevarselet opprettholdes etter nye steinsprang fredag morgen.

– Døgnhastighetene i øvre del er nå 6 til 10 centimeter. I nedre del ligger døgnhastigheten på 8–9 millimeter i døgnet, opplyser NVE.

Stort ras

– Raset i natt har påvirket hele fjellpartiet nå i etterkant, sa sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE under en pressekonferanse fredag formiddag, ifølge VG.

Geologen anslår at raset var på et par tusen kubikkmeter.

– Vi opprettholder farenivået til rødt, så vil vi vurdere situasjonen forløpende utover dagen, sier Blikra.

Evakuert for sjuende gang

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdal.

Onsdag begynte bevegelsene i Veslemannen, som har vært ustabilt flere ganger i år, å øke, og onsdag kveld ble farenivået økt til rødt.

Det forhøyde farenivået førte til at ni beboere måtte evakueres for sjuende gang fra det rasutsatte området i Romsdalen. Forrige gang var 10. august, og NVE varslet allerede den gangen at det ville bli flere evakueringer utover høsten. Alle de evakuerte er innlosjert i campinghytter.