I høst vedtok Øyer ungdomsskole forbud mot mobil på skolen. I går gjorde Vinstra det samme. Etter et felles møte mellom elever, skoleledelse og foreldre.

GD har ringt til alle ungdomsskolene i distriktet for å høre hva de gjør. Ved de fleste skoler er det lov å bruke mobil. Men flere har nå eller skal drøfte mobilforbud.Ved Smestad ungdomsskole i Lillehammer er forbud et tema. Rektor Merete Eskelund bekrefter at også de er berørt av problemer med mobbing på mobil og på nett.

– Det er en utfordring, men vi tror kanskje ikke løsningen er et forbud. Heller holdningsskapende arbeid og det å lære ungdommen å ha et filter. Vi har kjennskap til at det foregår mobbing blant elevene. Jeg sendte for øvrig brev til alle foreldrene før høstferien og advarte mot den nye appen ask.fm. Et mobilforbud vil betinge et engasjement fra ungdommen, mener hun. Neste uke skal det være et møte ved skolen, etter initiativ fra foreldregruppa, om mobbing.

Dette gjør de andre skolene:

Hammartun: Lov å bruke mobil for ungdomstrinnet i friminuttene. FAU har løftet fram en debatt om mulig forbud. Vil invitere Øyer ungdomsskole for å høre om erfaringer. Har vært mobbeepisoder med mobilbruk.

– Jeg har et inntrykk av at omfanget av nettmobbing er stort. Mye foregår i skjul. Skal vi ha et forbud må det knyttes til ungdommen selv, mener rektor Mads Furu.

Åretta: Lov å bruke mobil. Prøveordning med mobilfri sone for 10. klasse, på grunn av det sosiale aspektet. Mobilforbud ikke vurdert, men har vært diskutert. Har hatt mobbeepisoder.

Gausdal: Lov å bruke mobil. Forbud drøftet, men mobil ikke sett på som et problem.

Øyer: Har innført mobilforbud og har hatt svært positiv effekt.

Ringebu: Lov å bruke mobil, men må legges vekk i timene. Sterkt fokus på temaet nettvett ved skolen.

Sør-Fron: Lov å bruke mobil i friminuttene. Ikke snakk om forbud i dag. Saken har vært oppe i FAU.

Skåbu: Lov å bruke mobil i friminuttene. Ingen mobbesaker er kjent, men skal drøfte mobilbruk.

Heidal: Lov å bruke mobil. Intern drøfting av mobilforbud. Ser utfordringene.

Otta: Lov å bruke mobil. Mobilforbud er ikke vurdert. Har ikke opplevd dette som et problem.

Vågå: Lov å bruke mobil. Forbud har vært drøftet, men ingen stor sak ved skolen per i dag.

Lom: Lov å bruke mobil i friminuttene. Har vært drøfta forbud, men ikke aktuelt per i dag. Har hatt tilfeller med mobbing.

Skjåk: Ifølge reglementet er det lov å bruke mobil ute, ikke inne. Har fungert bra.

Dovre: Lov til å bruke mobil i friminuttene per i dag. Vurderer å ta opp mobilbruk som sak.

Lesja: Lov å bruke mobil. Per i dag ingen meldte mobbeepisoder. Ikke vurdert forbud.LesjaskogLov å bruke mobil friminuttene. Forbud er ikke drøftet per i dag.

Moelv: Lov å bruke mobil i friminuttene. Forbud ikke aktuelt per i dag.

Hva mener du? Si din mening på facebooksiden til GD.no!