Gjensidige anker flomskadesak mot Nord-Fron kommune: - Dommen ivaretar ikke problemet med at det bygges i flomutsatte områder

Flom på Kvam. Arkivfoto

Flom på Kvam. Arkivfoto

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Mandag 27. november ble det klart at Gjensidige anker Nord-Fron-dommen om flomskadeerstatning.

- Kommunene må ta ansvaret når de har tillatt bygging i flomutsatte områder mener forsikringsselskapet, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

Les også: Gjensidige tapte flomskadesak mot Nord-Fron kommune

- Vi kan ikke la dommen bli stående uimotsagt, fordi det vil bety at kommunene bare skyver problemene foran seg og over på den enkelte huseier, sier advokat Merete Anita Utgård i Gjensidige.

Gjensidige er i likhet med resten av forsikringsbransjen bekymret for at det bygges i flomutsatte områder.

- Denne dommen ivaretar ikke dette problemet, fastslår Utgård.

Les også: Forsikringsselskap krever millioner av kommunen etter flommen i Kvam

Gjensidiges fikk ikke medhold i dommen fra Nord Gudbrandsdal Tingrett. Saken kan når den en gang blir rettskraftig bli prinsipiell, og kommune-Norge og forsikringsbransjen har derfor fulgt saken med stor interesse, står det videre i pressemeldingen.

- At det stilles så lave krav til en kommune når det gjelder saksbehandling som har stor betydning for liv, helse og store økonomiske verdier, mener vi er svært betenkelig, sier Utgård, som mener en slik dom kan føre til flere skader i fremtiden.

Les også: Kommunen får millionkrav

Fakta:

* Gjensidige stevnet Nord-Fron kommune og KLP Skadeforsikring etter flommen på Kvam, og reiste krav på 7,6 millioner kroner.

* Saken gjelder flomskade på bolighuset til Unni Tove og Helge Hansen i Kvam, i juni i 2013 - som også ble totalskadet av flommen  i 2011.

* Eierne fikk tillatelse til å bygge opp igjen nytt hus på samme tomt. Det nye huset ble totalskadet av en nok en flom, i 2013. Etter 2013-flommen bygde eieren nytt hus et annet sted i Kvam.

* 15. november ble det klart at Gjensidige tapte saken mot Nord-Fron kommune.

* Gjensidige har 27. november bestemt seg for å anke saken.

Artikkeltags